Arbetstagare får rätt till fyra veckors semester också när de har varit sjuka eller har deltagit i rehabilitering

En arbetsgrupp föreslår att semesterlagen ändras så att löntagarna får rätt till fyra veckors avlönad semester också om de har varit sjuka eller har deltagit i medicinsk rehabilitering och på grund av det inte har tjänat in fyra veckors semester. Domar från Europeiska unionens domstol har redan i flera år förutsatt att den finländska lagen ändras på den här punkten.
04.07.2018 14:02
FFC
Lagreformen förbättrar situationen för långtidssjuka arbetstagare. Foto: Jaakko Avikainen / Lehtikuva

– Det är bra att den här förändringen äntligen genomförs, konstaterar Anu-Tuija Lehto som är jurist på FFC.

Även om lagförslaget, som har tagits fram av en arbetsgrupp vid arbets- och näringsministeriet, är ett steg i rätt riktning så är inte FFC helt nöjd med förslaget som sådant.

– FFC föreslog att man skulle kunna tjäna in högst fem veckors semester. Att taket sätts vid fyra veckor innebär att rätten till fem veckors semester, som finns inskriven i semesterlagen, bryts sönder, påpekar Lehto.

FFC anser att lagförslaget inte uppfyller de förpliktelser som EU-direktivet slår fast. Enligt direktivet ska arbetstagarna få lön, inte ersättning, för semestertiden.

Det nu aktuella lagförslaget från arbets- och näringsministeriet innebär ändå att arbetstagarna, när den intjänade semestern underskrider fyra veckor, ska få rätt till tilläggsdagar. Under tilläggsdagarna ska arbetstagarna få ersättning i stället för semesterlön.

– Att man får ersättning innebär att man inte tjänar in ny semester. Det är också oklart om man tjänar in pension, för vanligtvis tjänar man inte in pension när man får ersättning, berättar Anu-Tuija Lehto.

Anu-Tuija Lehto är jurist på FFC. Foto: Patrik Lindström / FFC

Enligt Lehto har Finland i flera år förhalat processen med ändra den nationella lagstiftningen så att den följer EU:s rättspraxis.

– Förhalningen har lett till att arbetsgivarna har sparat 150 miljoner euro, om de beräkningar som arbets- och näringsministeriet har gjort håller streck, säger Lehto.

Ursprungligen var det tänkt att arbetsgruppen skulle ha genomfört en helhetsreform av semesterlagen. Försöken stupade ändå på att Finlands Näringsliv EK motsatte sig en helhetsreform.

I arbetsgruppen som behandlade semesterlagen föreslog FFC att alla arbetstagare skulle tjäna in lika mycket semester. Det här skulle ha förbättrat situationen för snuttjobbare. 

Det är tänkt att den nya semesterlagen ska träda i kraft den 1 april 2019.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.