Arbetslösheten minskade i alla finlandssvenska kommuner på fastlandet

Arbetslösheten fortsätter att minska. I Svenskfinland sjönk antalet arbetslösa i alla kommuner utom på Åland.
26.09.2017 10:00
LÖNTAGAREN
Nyhet Arbetsliv
Allt fler har jobb i Finland.

I slutet av augusti fanns det sammanlagt 288 700 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna i Finland. Det är 53 800 färre än vid samma tidpunkt i fjol och 40 300 färre än i slutet av juli i år. Siffrorna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Också långtidsarbetslösheten fortsätter att minska. I slutet av augusti fanns det sammanlagt 102 300 personer som har varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år.

I Svenskfinland är trenden den samma som i övriga landet. Arbetslösheten minskade i alla finlandssvenska kommuner på fastlandet när man jämför slutet av augusti i år med samma tidpunkt i fjol. Åland har visserligen fortfarande den klart lägsta arbetslöshetsgraden i Finland, men där ökade arbetslösheten i sex av sexton kommuner.

I Svenskfinland är det fortfarande Åbo som har den högsta arbetslöshetsgraden med 14,0 procent, följt av Mörskom med 11,8 procent, Helsingfors med 11,2 procent och Vasa med 10,4 procent.

Lägst är arbetslöshetsgraden i flera av de små åländska kommunerna. Därefter följer Larsmo med 2,9 procent, Pedersöre med 3,5 procent, Nykarleby med 4,3 procent och Närpes med 4,4 procent.

Arbetslösheten i samtliga kommuner i Svenskfinland

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.