Arbetsgivare som betalar för låg lön kommer undan utan straff – Lönedumpning måste kriminaliseras

Chefsjuristen Timo Koskinen berättar varför FFC länge har velat göra lönedumpning straffbart. En av fackcentralens målsättningar inför nästa valperiod är att få till stånd en lagändring som gör att den som betalar en lön som ligger under miniminivån i de allmänt bindande kollektivavtalen ska kunna dömas för lönebrott som lyder under allmänt åtal.
29.01.2019 09:48
LÖNTAGAREN
Ströjobb, bemanningsarbete och långa underleveranskedjor gör att dönedumpningen ökar. Foto: iStock

Varför vill FFC kriminalisera lönedumpning?

Att göra lönedumpning straffbart har länge varit ett mål för FFC, berättar chefsjuristen Timo Koskinen. Frågan har funnits på agendan parallellt med ett annat stort mål, nämligen att fackförbunden ska få rätt att väcka talan.

Timo Koskinen är chefsjurist på FFC.

– Tidigare tänkte vi att rätten att väcka talan kunde vara ett sätt att förhindra att arbetsgivarna betalar löner som bryter mot kollektivavtalen, säger Koskinen.

Men världen har förändrats. Organiseringsgraden bland arbetstagarna har sjunkit, fackförbundens resurser har minskat, problemen med anställningsvillkor har ökat och det har blivit svårare att upprätthålla kollektivavtalens allmänt bindande verkan.

– Vi har många utländska arbetstagare som arbetar som inhoppare, vi har bemanningsarbete, vi har långa underleveranskedjor och vi har gränsdragningen mellan att vara anställd och företagare. Det finns helt enkelt väldigt många problem, och varje vecka stöter vi på grova fall, säger Timo Koskinen.

Samtidigt kan de arbetsgivare som betalar för låg lön varken dömas till böter eller något annat straff. Företagen är naturligtvis skyldiga att i efterhand betala ut den lön som arbetstagaren har rätt till – om arbetstagaren förstår att kräva det – men man kan bli tvungen att vänta länge på sin fordran.

Koskinen anser att det nu är dags att ändra strafflagen. Då skulle den som betalar en lön som ligger under miniminivån i kollektivavtalen göra sig skyldig till lönebrott.

Har andra än FFC uppmärksammat det här problemet?

Åtminstone den politiska vänstern anser att lönedumpning borde kriminaliseras, säger Timo Koskinen. I samband med en valdebatt som FFC ordnade i november, sa partiledarna från Vänsterförbundet, Socialdemokraterna och De gröna att de stöder en lagändring.

– Förhoppningsvis får vi nu partierna och kandidaterna att ta med den här frågan i sina mål inför valet, och senare i regeringsprogrammet, säger Timo Koskinen.

Hur driver FFC frågan?

Tillsammans med fackförbundens jurister har vi tagit fram ett förslag till hur lönedumpning kunde kriminaliseras. Där har vi försökt åtgärda de brister som har funnits i tidigare förslag, berättar Timo Koskinen. 

Nu skulle straffbarheten endast gälla de lägsta löneklasserna i kollektivavtalen.

– Det här skulle vara lätt att övervaka.

Hur framskrider arbetet?

Den nuvarande regeringsperioden är snart slut, och därför är det inte möjligt att börja bereda en lagändring just nu. I stället vänder FFC blicken mot riksdagsvalet och det kommande regeringsprogrammet.

Om FFC lyckas driva igenom frågan beror ändå på vilket parti som är störst efter valet och vem som ingår i nästa regering, påpekar Timo Koskinen. 

Förutom att FFC vill göra lönedumpning straffbart, så hoppas fackcentralen också att nästa regering ska göra något åt den oklara gränsdragningen mellan att vara anställd och att vara företagare.

– Om man inte vet om den som utför arbetet är anställd eller företagare, så är hela frågan on att kriminalisera lönedumpning en bisak.

Veera Luoma-aho / Toimitus
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.