Arbetsgivare säger redan nu upp anställda de inte tycker om – Men regeringens lagförslag skulle göra situationen ännu värre

Flera fackförbund har inlett politiska stridsåtgärder och andra väntas följa efter, om inte regeringen drar bort sitt kritiserade lagförslag som skulle göra det lättare att säga upp arbetstagare av personrelaterade skäl vid företag med färre än 20 anställda. Lagändringen skulle göra det lättare för arbetsgivare att egenmäktigt säga upp anställda de inte tycker om, varnar FFC:s experter.
25.09.2018 14:44
LÖNTAGAREN
Fackcentralen FFC påpekar att alla arbetstagare ska ha rätt till samma uppsägningsskydd, oavsett hur stor arbetsplats de jobbar på. Foto: Jan Sandström/Gorilla

– Uppsägningar av personrelaterade skäl är vardag redan idag, så varför ska man göra det ännu lättare? Det har alltid varit lätt för arbetsgivarna att bli av med "oönskade" arbetstagare i samband samarbetsförhandlingar som förs av ekonomiska och produktionsmässiga skäl. Samarbetsförhandlingarna fungerar som en utmärkt täckmantel.

Jukka Kärnä är näringspolitisk expert på FFC.

Det skriver Jukka Kärnä som är näringspolitisk expert på FFC, i ett blogginlägg (på finska). Kärnä har tidigare varit förtroendeman, ordförande för Metallförbundets fullmäktige och riksdagsledamot.

I blogginlägget berättar han bland annat om när han besökte en arbetsplats för att hjälpa en förtroendemannakollega under pågående samarbetsförhandlingar. Förtroendemannen misstänkte att arbetsgivaren valde ut vilka arbetstagare som skulle sägas upp enligt sina egna preferenser.

– "Det är sant, men bevisa det", svarade arbetsgivaren enligt Jukka Kärnä.

Kärnä berättar att han under sin arbetskarriär har sett många exempel på hurdana arbetstagare sägs upp: Det kan handla om en arbetstagare som flera gånger har tackat nej till att arbeta övertid på grund av familjeskäl, eller en arbetstagare som har stått upp för sina rättigheter, eller en arbetstagare som lider av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och egentligen borde få ersättande arbete.

Kärnä upplever också att unga kvinnor löper en större risk att sägas upp i samband med samarbetsförhandlingar, eftersom arbetsgivaren med unga kvinnor kan skaffa barn och bli föräldralediga. Också före detta förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige kan bli uppsagda om arbetsgivaren anser att de har varit besväriga.

Arbetsgivaren avgör när förtroendet är förbrukat

Enligt regeringens promemoria ska personer som jobbar på företag med färre än 20 anställda kunna sägas upp av personrelaterade skäl också om har misskött sina arbetsförpliktelser lindrigt om det har "undergrävt förtroendeförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller försvårat arbetsgivarens och arbetsgemenskapens verksamhet".

Ismo Kokko är expert på anställningsvillkor på FFC.

Ismo Kokko, som är expert på anställningsvillkor på FFC, riktar i ett blogginlägg (på finska) skarp kritik mot den här formuleringen eftersom det är arbetsgivaren som får avgöra när arbetstagaren har förbrukat sitt förtroende.

– Det är väldigt abstrakta tankar, som inte går att mäta objektivt på något vettigt sätt. I sitt förslag försöker regeringen inte ens definiera vad det här betyder i praktiken, utan man låter domstolarna i framtiden ta ställning till vilka uppsägningsgrunder som är skäliga och lagliga.
Kokko påpekar att stämningen på arbetsplatsen kan vara dålig av många orsaker – och också på grund av arbetsgivarens agerande.

– Förslaget innebär att man gör det möjligt att varna eller säga upp arbetstagare enligt eget tycke och smak, för att arbetstagaren anser att det rubbar förtroendet på arbetsplatsen.

Flera förbund har inlett politiska stridsåtgärder

Det lagförslag som nu är aktuellt är det senaste i en lång rad av försämringar som har drabbat löntagarna under den nuvarande regeringsperioden. Och de gånger regeringen inte direkt har gett sig på löntagarna, har den skurit ner i stödsystemet som har byggts upp med tanke på äldre, sjuka och arbetslösa.

Därför har ett stort antal fackförbund antingen inlett eller meddelat att de kommer att inleda politiska stridsåtgärder mot regeringen. Bland annat har Industrifacket inlett ett övertidsförbud, Servicefacket PAM har lagt ner arbetet på vissa arbetsplatser och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har meddelat att man kommer att inleda ett övertidsförbud.

Läs mer om regeringens lagförslag och de fackliga motåtgärderna på FFC:s webbsida #sistadroppen.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.