Arbetsförmågan försämras snabbt i kyla – både precisionen och tankeförmågan drabbas

Visste du att din arbetsförmåga påverkas redan när det blir lite kallare. Både precisionen och tankeförmågan försämras. Däremot kan det vara bra att arbeta i en temperatur som ligger strax under normal rumstemperatur, för då känner man sig piggare.
13.02. 11:41
LÖNTAGAREN
Precisionsförmågan i fingrarna försämras när hudtemperaturen sjunker till 20–27 grader. Foto: Lehtikuva/Marja Airio

Enligt Arbetarskyddscentralen utsätts var tredje person för kyla i sitt arbete. De flesta jobbar endast korta perioder i kyla, men var tionde person tillbringar största delen av sin arbetstid i kalla förhållanden.

Med arbete i kyla avses jobb som utförs i temperaturer under tio grader. Arbete i kyla är vanligt inom jord- och skogsbruket, byggbranschen och livsmedelsindustrin samt i lager-, sjö- och hamnarbete.

Enligt Arbetshälsoinstitutet fungerar händerna och fingrarna som bäst när hudens temperatur är 31–36 grader. När hudtemperaturen är 20–27 grader försämras precisionsförmågan och tåligheten i händerna och fingrarna. När temperaturen är ungefär 12–16 grader försämras fingerfärdigheten märkbart. Det gör ont när händernas temperatur är under 16 grader.

Störst besvär orsakar kylan i jobb som kräver dynamiskt muskelarbete, det vill säga synliga rörelser. När musklerna kyls ner med en grad försvagas funktionsförmågan med 2–10 procent. När man jobbar utomhus i normalt vinterväder kan funktionsförmågan försvagas med upp till en femtedel.

Kyla är en stressfaktor för kroppen

När man kroppen kyls ner försvagas också den mentala arbetseffektiviteten. Det beror på att kroppen uppfattar kylan som en stressfaktor.

Enligt Arbetshälsoinstitutet finns det ändå fördelar med att jobba i en temperatur som ligger strax under normal rumstemperatur, alltså när det känns aningen kallt. Då är man piggare och tankeförmågan är bättre.

Ordentlig nedkylning kan orsaka fysisk skada. Då krävs det att temperaturen är under noll grader. Huden eller till exempel fingarna, tårna eller öronen kan drabbas av köldskador där vävnaden skadas.

Om det är fuktigt och man inte rör på sig kan man förfrysa fötterna redan i relativt milt väder. Följden kan i värsta fall vara svåra cirkulationsstörningar.

Om man rör en kall metallyta – till exempel ett verktyg – kan det räcka det med några sekunder för att huden ska ta skada.

Hypotermi kan i värsta fall leda till döden

Hypotermi innebär att kroppstemperaturen sjunker under 35 grader, alltså ungefär två grader under det normala. I Finland förekommer hypotermi nästan bara i samband med olyckor.

Symptom på lindrig hypotermi är kraftigt skakande muskler, försämrad fysisk och psykisk funktionsförmåga, försvagad koordinationsförmåga och ibland också virrighet.

När kroppstemperaturen sjunker under 33 grader minskar muskelskakningarna småningom, tills de helt upphör. När kroppstemperaturen sjunker under 30 grader kan man förlora medvetandet och då löper man redan en risk att dö.

Aleksi Vienonen, frilansjournalist
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.