Är just du en blivande arbetarskyddsfullmäktig? – Snart ordnas arbetarskyddsval på många arbetsplatser

I november och december ordnas arbetarskyddsval på arbetsplatserna. Nu är det en god idé att fundera på om just du kunde ställa upp som kandidat i valet. Anne Mironen är expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på fackcentralen FFC och hon svarar på tre frågor om arbetarskyddsvalet.
19.10.2021 09:00
LÖNTAGAREN
På alla arbetsplatser med minst tio anställda ska arbetstagarna enligt lagen välja en arbetarskyddsfullmäktig. Foto: Gorilla

1. Varför är det viktigt att välja en arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatsen?

Anne Mironen är expert i arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor på FFC.

– Arbetarskyddsfullmäktige lyfter fram arbetstagarnas synpunkter och erfarenheter. En viktig del av uppdraget är att samarbeta med arbetsgivaren, eftersom ett välfungerande samarbete gör det lättare att se till att arbetarskyddet är i skick på arbetsplatsen och att arbetstagarna mår bra. Arbetarskyddet handlar om ett brett spektrum av frågor inom allt från psykisk belastning till fysisk arbetshälsa och arbetssäkerhet. Arbetarskyddsfullmäktige kan påverka alla de här frågorna.

– På arbetsplatser med minst tio anställda ska arbetstagarna enligt lagen välja en arbetarskyddsfullmäktig. Det finns ändå inget som hindrar att arbetstagarna väljer en arbetarskyddsfullmäktig också på mindre arbetsplatser – och jag uppmuntrar också arbetstagarna att göra det.

2. Vad gör arbetarskyddsfullmäktige?

– Arbetarskyddsfullmäktige representerar arbetstagarna i frågor som gäller arbetshälsa, arbetssäkerhet och arbetsförmåga. Arbetarskyddet handlar framför allt om samarbete, men arbetarskyddsfullmäktige har också rätt att på eget initiativ sätta sig in i frågor som gäller arbetsmiljön och arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Arbetarskyddsfullmäktige ska helst vara aktiv, lägga fram utvecklingsidéer och informera arbetsgivaren om brister som hen har lagt märke till. Arbetarskyddsfullmäktige har också rätt att avbryta farligt arbete.

– Det är bra att komma ihåg att lagen slår fast att det i sista hand är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetarskyddet är i skick på arbetsplatsen.

3. Varför borde just jag ställa upp som arbetarskyddsfullmäktig?

– Som arbetarskyddsfullmäktig kan du direkt påverka hur frågor som gäller arbetarskyddet och arbetshälsan fungerar på din arbetsplats. När saker fungerar är det ett givande och mångsidigt förtroendeuppdrag.

– Lagen slår fast att arbetarskyddsfullmäktige har rätt att delta i utbildning. Såväl fackförbunden som arbetarskyddscentralen och Arbetshälsoinstitutet ordnar kurser för arbetarskyddsfullmäktige. Arbetsgivaren ska också se till att arbetarskyddsfullmäktige kan sköta sitt uppdrag på arbetstid.

Mer information hittar du här

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.