Är du oroad över att smittas av coronaviruset? – Här är fem tips som minskar stressen för dem som jobbar bland andra människor

Personer som jobbar på platser där det också finns andra människor råkar dagligen ut för situationer där de riskerar att smittas av coronaviruset. De här fem metoderna gör det lättare att hantera stressen och osäkerheten.
15.04.2021 06:35
LÖNTAGAREN
Om en smittsam sjukdom hotar känner sig arbetstagna tryggare om alla skyddsåtgärder följs på arbetsplatsen. Foto: Lehtikuva/Susanna Heiska

Tänk om jag blir smittad av coronaviruset via jobbet? Tänk om jag tar med mig sjukdomen hem, där någon tillhör en riskgrupp? Hur länge till ska jag orka hålla koll på säkerhetsavstånden och använda skyddsutrustning som gör att jag svettas?

Sådana tankar tar lätt över i yrken där man inte har möjlighet att distansjobba. Hur kan man hantera rädslorna när man måste åka till jobbet varje dag och epidemin drar ut på tiden allt mer?

– Alla borde stanna upp och fundera på hur man orkar. Det kan vara klokt att ge sig själv tillstånd att vara belastad, säger Miia Metsänen som är företagspsykolog och specialpsykolog i arbets- och organisationspsykologi vid företaget Finla Työterveys.

Hon räknar upp olika metoder som kan få dem som jobbar bland andra människor att uppleva mindre stress och ångest. Texten bygger också på FFC:s checklista för hur man kan förebygga coronasmitta på arbetsplatserna.

1. Ordentliga anvisningar av arbetsgivaren

Förhåller sig en del av arbetstagarna nonchalant till säkerhetsanvisningarna? Arbetsgivaren är skyldig att tydligt informera om säkerhetsåtgärderna och övervaka att de följs. Bäst är det om arbetsgivaren entydigt konstaterar att "hos oss gör vi så här". Budskapet urvattnas av uppmjukande bisatser som inleds med "men". Det är alltså inte en god idé att efter anvisningarna tillägga att "vi litar ändå på allas eget omdöme och vi börjar inte vakta vuxna människor".

Det kan också vara en god idé för arbetsgivaren att fundera på om det bästa sättet att motivera människor är genom att hota med påföljder. Kan man till exempel belöna de anställda för att de använder munskydd?

2. Viktigt att alla skyddsåtgärder används

När en smittsam sjukdom hotar känns det tryggare för arbetstagarna om alla möjliga skyddsåtgärder följs i den egna omgivningen.

De åtgärder som vidtas på arbetsplatsen ska basera sig på en riskbedömning och identifiering av faror. Det är viktigt att en representant för personalen får vara med i coronagruppen på arbetsplatsen.

Om jobbet utförs hemma hos en kund eller om det inte går att följa säkerhetsavstånden, är det särskilt viktigt att skyddsutrustningen används på rätt sätt. Dessutom gäller det att komma ihåg ventilationen och se till att kontakterna är så kortvariga som möjligt.

Det finns skäl att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att se till att så få personer som möjligt vistas i samma lokaler. Man kan se till att inte för många arbetstagare inleder och avslutar arbetsdagen samtidigt samt sprida ut matpauserna och kaffepauserna så att arbetstagarna har paus i mindre grupper. Om arbetsgivaren ordnar gemensam inkvartering är det viktigt att säkerhetsåtgärderna också omfattar inkvarteringen.

Om det på arbetsplatsen finns personer som hör till en riskgrupp, så ska de kontakta arbetsgivaren och företagshälsovården för att bedöma risken för att insjukna. Om det inte är säkert för de här personerna att jobba, måste man utreda om de tillfälligt kan flyttas till andra riskfria uppgifter.

3. Chefen ska kommunicera

Under den exceptionella situation som råder kan anvisningarna och förhållandena på arbetsplatsen ändras snabbt. Chefen måste ha koll på alla förändringar. Finns det saker som personalen eller den högsta ledningen borde veta?

En chef som bryr sig om personalen är intresserad av hur medarbetarna orkar och frågar dem hur de mår – både i grupp och på tumanhand. Han eller hon för också vidare det som personalen berättar till sina egna chefer.

Om det inte har kommit nya coronaanvisningar på ett tag, är det klokt att informera arbetstagarna också om det. Annars finns det en risk för att bristen på information leder till rykten och gör att arbetstagarna oroar sig i onödan.

4. Alla påverkar atmosfären på arbetsplatsen

Under undantagsförhållanden är det viktigt att alla funderar på vilken atmosfär de själva skapar på arbetsplatsen. Om man ständigt jämrar sig och klagar leder det till att stämningen på arbetsplatsen blir dyster. Försök tänka att det här är något vi klarar av. Fråga hur dina arbetskamrater mår och hitta på andra ämnen att diskutera än coronaviruset. Om arbetskamraterna har fastnat i att grubbla över pandemin, föreslå att ni ska tala om något annat ibland.

Stötta arbetskamrater som råkar ut för svåra situationer. Om du till exempel märker att en kund skäller ut din arbetskamrat, gå och hjälp till att reda ut situationen. Sätt gränser för kundens agerande och försäkra dig om att din arbetskamrat får en möjlighet att gå igenom det skedda med någon innan han eller hon går hem för dagen.

Om du märker brister i hur säkerhetsanvisningarna följs på din arbetsplats, ska du ta upp saken med din chef eller arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatsen.

5. Lugna dig genom att prata och göra saker

Man kan lugna sig själv genom att prata med nära människor eller till exempel med chefen. Samtidigt kan det vara klokt att fundera över med vilka små metoder man kan hjälpa sig själv att orka bättre.

Även om man inte just nu har tillgång till alla de avslappningsmetoder som man normalt kan utnyttja, är det skadligt att fastna i tanken "jag kan inte göra någonting". Det är fortfarande möjligt att göra saker som får bort tankarna från coronaviruset, både hemma och utomhus.

Återhämtar du dig till exempel bättre om du läser böcker, spelar, tränar muskelkondition, gör handarbete eller testar nya recept inom matlagning eller bakning? Eller kan du gå ut i skogen på picknick, eller jogga på ett annat ställe än vanligt? Det kan också vara en god idé att fråga arbetskamraterna vad de har kommit på att göra under sin fritid.

Om coronaviruset orsakar daglig, kraftig ångest och gör att du inte kan sova på natten, är det viktigt att du kontaktar företagshälsovården. Där kan experterna bedöma om du är arbetsför.

Minna Hotokka
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.