Antalet arbetstagare som omfattas av förhandlingar om permittering sköt i höjden – Uppsägningarna förblev ändå få under årets tre första månader

Sammanlagt 120 321 arbetstagare har berörts av de samarbetsförhandlingar om uppsägning eller permittering som inleddes under perioden januari–mars 2020. Antalet är det högsta sedan FFC började föra statistik över samarbetsförhandlingar år 2006.
06.04.2020 15:20
LÖNTAGAREN
Det verkar som om de flesta företagen har valt att permittera arbetstagare i stället för att säga upp dem. Foto: Marjaana Malkamäki

Det var i mars som antalet samarbetsförhandlingar sköt i höjden. I januari och februari inleddes samarbetsförhandlingar som omfattade sammanlagt 15 755 arbetstagare, men i mars var antalet 104 566.

Däremot förblev antalet uppsagda arbetstagare rätt lågt under årets tre första månader. Sammanlagt 1304 arbetstagare sades upp under perioden januari–mars. Det är ungefär lika många som under motsvarande period under de tre senaste åren, men klart färre än under motsvarande period åren 2008–2016.

Också det uppsägningsbehov som företagen har uppgett i samband med samarbetsförhandlingarna förblev exceptionellt lågt. Uppsägningsbehovet var sammanlagt 1581 arbetstagare, vilket är mindre än under någon jämförbar period sedan 2006.

Ismo Kokko är expert på anställningsvillkor på FFC.

– Att så få sades upp och att företagens uppsägningsbehov är så litet är tecken på att målet med största delen av samarbetsförhandlingarna är att permittera en del av arbetstagarna, och inte att säga upp dem. Permitteringar är beklagliga, men för arbetstagarna är de ändå ett bättre alternativ än uppsägningar, konstaterar Ismo Kokko som är expert på anställningsvillkor på FFC.

FFC och de övriga centralorganisationerna på arbetsmarknaden presenterade den 18 mars ett förslag med tillfälliga åtgärder för att göra det lättare för företagen och arbetstagarna att anpassa sig enligt den ekonomiska chock som coronavirusepidemin har orsakat. I enlighet med förslaget förkortades minimitiden för samarbetsförhandlingar om permittering samt tiden för meddelande om permittering. Lagändringarna trädde i kraft den 1 april.

– När man ser på siffrorna från årets tre första månader så verkar den valda linjen ha varit lyckad. Förhoppningsvis kan vi undvika stora uppsägningar också under de kommande månaderna, vilket skulle göra det lättare för arbetstagarna och företagen att återhämta sig ekonomiskt efter coronavirusepidemin, säger Ismo Kokko.

FFC:s statistik över antalet samarbetsförhandlingar och uppsagda (på finska) innehåller inte uppgifter från kommunerna. FFC samlar in uppgifterna från börsmeddelanden och andra offentliga källor. Under våren uppdaterar FFC statistiken en gång i månaden.

Många permitterar, men vissa anställer också

Permitteringarna ser ut att fortsätta öka. En enkät bland förtroendemän inom de FFC-anslutna fackförbunden (på finska) visar att antalet permitteringar som har verkställts har fördubblats under den senaste veckan (30.3–2.4). FFC upprepar samma enkät varje vecka under coronakrisen för att få en bild av hur situationen utvecklas.

Av förtroendemännen uppgav 52 procent att den egna arbetsplatsen har inlett eller kommer att inleda samarbetsförhandlingar. En vecka tidigare var motsvarande andel 39 procent. Ökningen har skett framför allt inom den offentliga sektorn, transportbranschen och industrin. Inom de privata servicebranscherna rapporterade mer än hälften av förtroendemännen redan i den föregående enkäten att samarbetsförhandlingar inleds eller har inletts.

Andelen förtroendemän som rapporterade om verkställda permitteringar ökade på en vecka från 13 procent till 26 procent. Inom de privata servicebranscherna och transportbranschen berättar 41 procent att den egna arbetsgivaren redan har permitterat personal.

Arbetsgivarna har också vidtagit andra åtgärder än att permittera personal. En tredjedel av förtroendemännen berättar att arbetstagare har flyttats över till andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Det här är speciellt vanligt inom den offentliga sektorn och de privata servicebranscherna.

Därtill berättar 15 procent att arbetsgivaren har uppmanat arbetstagarna att byta sin semesterpenning eller semesterpremie mot ledig tid. 

Men vissa förtroendemän kan också komma med goda nyheter – 17 procent berättar att den egna arbetsplatsen har anställt fler arbetstagare. Speciellt vanligt är det här inom industrin, där var fjärde förtroendeman rapporterar om nyrekryteringar. 

Enkäten gjordes 30.3–2.4 och den besvarades av 672 förtroendemän inom FFC.

Läs också: Hur påverkar coronaviruset arbetslivet? Här hittar du frågor och svar med den senaste informationen

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.