Anmäl dig till vårens fackliga kurser nu – här hittar du hela kurskalendern

Fackcentralen FFC och de FFC-anslutna fackförbunden ordnar ett stort antal svenskspråkiga kurser och seminarier också i år. Kom med så får du träffa det trevliga gänget från olika fackförbund och samtidigt lära dig något nytt! I regel kostar det ingenting att delta i kurserna.
04.01.2019 10:18
FFC
De svenskspråkiga kurserna är ett bra sätt att träffa folk från olika förbund och olika delar av Svenskfinland. Foto: FFC / Patrik Lindström

FFC:s tvärfackliga kurs Vår röst är gemensam ordnas den 16–17 mars i Åbo och den 30–31 mars i Vasa. På kursen diskuterar vi riksdagsvalet i april och våra möjligheter att påverka. Kommer förtroendesamhället att vinna eller fortsätter Finland på den linje som leder till ökade motsättningar och försämrade villkor för arbetstagare och arbetslösa?

På kursen får vi bland annat bekanta oss med Landet för de fria, som är en kampanj som har startats av unga inom löntagarrörelsen. De som deltar i kampanjen vill ha ett Finland där alla kan leva på sin lön och vara stolt över sitt arbete – med frihet från diktat, tvångslagar och tomma löften.

Den tvärfackliga kursen i Åbo är öppen för medlemmar från södra Finland och Åland, medan kursen i Vasa är öppen för medlemmar från Österbotten. Kurserna är öppna för medlemmar från alla FFC-förbund. Här hittar du mer information om kursen för södra Finland, och här hittar du mer information om kursen för Österbotten.

Ta kontakt med den utbildningsansvariga på ditt eget förbund om du vill delta i FFC:s tvärfackliga kurs Vår röst är gemensam. Anmäl dig till kursen i Åbo senast den 6 februari och kursen i Vasa senast den 20 februari.

Kurser för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige också i år

Under året ordnas också svenskspråkiga kurser för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Kurserna ordnas i JHL:s regi, men de är öppna också för medlemmar i andra FFC-förbund. Arbetar-skyddskurserna är gemensamma för alla FFC-förbund, medan förtroendemannakurserna är gemen-samma för alla förbund utom Industrifacket. Industrifacket ordnar nämligen egna svenskspråkiga förtroendemannakurser.

Ta kontakt med ditt eget fackförbund om du är intresserad av att delta i förtroendemanna- och arbe-tarskyddskurserna.

Här hittar du hela den svenskspråkiga kurskalendern för 2019.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.