Allt fler tar kontakt med fackets rådgivning för invandrare – "Vi måste ha nolltolerans mot utnyttjande"

Arbetstagare med utländsk bakgrund får kostnadsfritt och anonymt svar på sina frågor om spelreglerna i det finländska arbetslivet – även om de inte hör till facket. Det här är principen bakom fackcentralen FFC:s rådgivning för invandrare. Antalet personer som tar kontakt med rådgivningen har ökat i år.
29.09.2020 08:19
LÖNTAGAREN
Många som tar kontakt med FFC:s rådgivning för invandrare jobbar inom servicebranscherna. Foto: Annika Rauhala

FFC:s rådgivning för invandrare är den enda tjänsten i Finland som hjälper arbetstagare med utländsk bakgrund i frågor som gäller anställningsvillkor och medlemskap i facket. Tjänsten finansieras av FFC och sju av dess medlemsförbund.

Vanligast är det med frågor om oklarheter kring lön och lönefordringar. Också coronavirusepidemin har i år synts i frågorna, berättar Maaret Pulliainen som jobbar som expert på rådgivningen.

Under det första halvåret i år kontaktades rådgivningen 263 gånger, vilket är lite mer än under de två senaste åren.

– I synnerhet i mars handlade frågorna om coronaviruset. Folk var bekymrade över sin utkomst och hälsa. Behovet av information var enormt, konstaterar Maaret Pulliainen.

Till exempel det finländska systemet med permittering är obekant för många arbetstagare med utländsk bakgrund, och i värsta fall tror de att det handlar om uppsägning.

Rådgivningen för invandrare försöker framför allt nå de arbetstagare med utländsk bakgrund som inte hör till facket och som inte omfattas av tjänsterna i Finland – bland annat säsongsarbetare och utsända arbetstagare. Av dem som har kontaktat tjänsten i år har 8,5 procent berättat att de hör till ett fackförbund. 

Förtroendevalda har en viktig roll

Den senaste tiden har det förekommit många nyheter om fall där arbetstagare med utländsk bakgrund har blivit utsatta för grovt utnyttjande i arbetslivet. Nyheterna har inte kommit som någon överraskning för Maaret Pulliainen.

Bland annat bristande språkkunskaper och arbetslivskunskaper gör att arbetstagare med utländsk bakgrund löper större risk att utnyttjas i arbetslivet. Också personer som är beroende av uppehållstillstånd faller lätt offer för utnyttjande. Det är svårt att lyfta fram oegentligheter när den nuvarande situationen leder till att det är arbetstagaren och inte arbetsgivaren som kan drabbas.

Maaret Pulliainen anser att det är bra att fallen har fått synlighet och att finländarna har fått kännedom om dem.

– FFC har redan länge krävt att de utländska arbetstagarnas situation ska förbättras, och nu börjar saken framskrida. En myndighetsarbetsgrupp som arbetsminister Tuula Haatainen har tillsatt föreslår åtgärder för att förebygga och effektivare ingripa i utnyttjande av arbetstagare.

Maaret Pulliainen påpekar att de arbetsgivare som dumpar anställningsvillkoren får en orättvis konkurrensfördel, vilket drabbar de hederliga företagarna och deras anställda. Därför ligger det också i företagarna och arbetstagarna intresse att man ingriper i oegentligheter.

– Förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige spelar en viktig roll när det gäller att känna igen oegentligheter på arbetsplatserna. Vi måste ha nolltolerans mot utnyttjande, för annars kan vi inte få bort problemet ur det finländska arbetslivet.

Mer lättillgängliga tjänster behövs

Det finns stora skillnader i vad invandrarna vet om fackförbunden. En del av dem som tar kontakt med FFC:s rådgivning har aldrig ens hört talas om fackförbund, eller så känner de inte till att de kan gå med i facket. Fackförbundens roll och uppdrag är oklara för många av dem som tar kontakt, och många förhåller sig skeptiskt till fackförbunden.

– Fackförbunden borde utveckla sina tjänster så att de blir mer lättillgängliga och bättre når ut till folk. Det kan man göra genom att till exempel ta i bruk flerspråkiga webbsidor, använda sig av lättläst språk och utnyttja många kanaler, säger Maaret Pulliainen. 

Rådgivningen för invandrare hjälper fackförbunden att förbättra sin beredskap att ge råd åt arbetstagare med utländsk bakgrund. Det handlar bland annat om att ordna utbildnings-och informationstillfällen för förbunden och deras förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

Majoriteten av dem som tar kontakt med rådgivningen jobbar inom de FFC-anslutna förbundens branscher. Flest frågor kommer det från Servicefacket PAM:s branscher, i synnerhet restauranganställda och städare inom fastighetsservice. Det här är branscher där det jobbar många personer med utländsk bakgrund.

Men Maaret Pulliainen påpekar att också högutbildade invandrare, som jobbar inom de branscher som Akava organiserar, hör av sig till rådgivningen. Det här är personer som till exempel jobbar som experter inom de tekniska branscherna.

Pulliainen betonar att rådgivningen alltid rekommenderar medlemskap i ett fackförbund för dem som har ett anställningsförhållande, och för dem som studerar berättar man om möjligheten att bli studerandemedlem.

Pirjo Pajunen
(översättning och bearbetning: Jonny Smeds)

Läs mer: Utnyttjandet av utländska arbetstagare har ökat – läs våra tio förslag till ändringar som kan förhindra utnyttjande

FFC:s rådgivning för invandrade ger råd till arbetstagare med utländsk bakgrund i frågor eller problem som gäller deras anställning. Den avgiftsfria rådgivningen är öppen tisdag–onsdag kl. 9–11 och 12–15, och betjänar på finska och engelska. Du kan ringa numret 0800 414 004 eller skicka e-post till workinfinland@sak.fi.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.