Åland ger tilläggsstöd åt arbetslösa, men inte åt dem som hör till en a-kassa – "Beslutet upplevs som mycket orättvist"

Åland beviljar ett tillfälligt ekonomiskt tilläggsstöd åt arbetslösa och permitterade, men inte åt dem som hör till en arbetslöshetskassa. Tilläggsstödet gör att förmånen för personer som inte har försäkrat sig mot arbetslöshet rentav kan bli högre än förmånen för dem som varje månad har betalat medlemsavgiften till en a-kassa.
06.04.2020 11:43
LÖNTAGAREN
I synnerhet lågavlönade som hör till en arbetslöshetskassa har orsak att känna sig besvikna på det beslut som de åländska politikerna har fattat – även om beslutet bara gäller tre månader. Foto: Patrik Lindström / FFC

Också Åland har vidtagit åtgärder för att lindra den ekonomiska krisen som orsakas av coronaviruset. Lagtinget, det åländska parlamentet, stiftade i slutet av mars en tillfällig lag som ger dem som lyfter grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd rätt till ett tillfälligt tilläggsstöd under perioden april–juni. Tilläggsstödet ges inte åt dem som får inkomstrelaterad dagpenning.

– Beslutet upplevs som mycket orättvist mot alla dem som varje månad har betalat medlemsavgiften till sin arbetslöshetskassa och som på det sättet har sett till att försäkra sig mot arbetslöshet, säger Elin Sundback som är fackligt ombud för fackcentralen FFC och flera av dess medlemsförbund på Åland.

Sundback är kritisk till tilläggsstödet i den form som det lades fram av landskapsregeringen under ledning av lantrådet Veronica Thörnroos från Åländsk center.

Grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet är 33,66 euro per dag, och det tillfälliga tilläggsstödet höjer förmånen med 30 euro per dag till 63,66 euro. På Åland betalas de här förmånerna ut av Ålands arbetsmarknads- och servicemyndighet AMS, medan grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet i övriga Finland betalas ut av Folkpensionsanstalten.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas åt dem som hör till en a-kassa. Dagpenningens storlek beror på hur stora inkomsterna har varit före arbetslösheten eller permitteringen. De som har orsak att känna särskilt besvikna på lagtingets beslut är alla de som har haft en lön på under ungefär 2200 euro i månaden, eftersom deras inkomstrelaterade dagpenning blir mindre än 63 euro per dag.

"Jag har föreslagit att man i stället skulle se över utkomststödet"

Landskapsregeringen motiverar beslutet att endast ge tilläggsstödet åt dem får grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd med att Åland inte har lagstiftningsbehörighet när det gäller den inkomstrelaterade dagpenningen.

Elin Sundback är fackligt ombud på Åland. Foto: Kjell Söderlund

Elin Sundback betonar ändå att beslutet diskriminerar dem som hör till en a-kassa – av vilka många också är medlemmar i ett fackförbund. Det här är något som också FFC:s lokalorganisation på Åland har påpekat i en skrivelse till lagtinget.

Politikerna beslöt att inte höra facket när beslutet bereddes, trots att det i Finland hör till att parterna på arbetsmarknaden deltar i beredningen av lagändringar som gäller utkomstskyddet för arbetslösa.

Elin Sundback anser att det är bra att politikerna värnar om utkomsten för dem som drabbas av den ekonomiska krisen, men framhåller att beslutet borde ha fattats på grunder som inte är diskriminerande.

– Jag har föreslagit att man i stället skulle se över utkomststödet, som beviljas när de egna inkomsterna inte räcker till för de nödvändiga utgifterna. Utkomststödet är tillgängligt för alla medborgare på lika grunder. Kommunerna borde också se över dagvårds- och eftisavgifterna samt utreda möjligheten att bevilja en avgiftsfri dagisperiod. Den plötsliga ekonomiska nedgången slår hårt mot kommunernas ekonomi och därför bör regeringen överväga att stöda kommunens socialvård genom extra resurser.

Jonny Smeds

Läs också: Hur påverkar coronaviruset arbetslivet? Här hittar du frågor och svar med den senaste informationen

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.