Aktiveringsmodellen slår hårdast mot äldre arbetslösa – A-kassorna inom FFC: Endast 13 procent av de äldre uppfyllde kravet på aktivitet

Möjligheterna att uppfylla villkoren i den första aktiveringsmodellen varierar kraftigt beroende på ålder och bransch. Den uppfattningen bekräftas av uppgifter som har samlats in från arbetslöshetskassorna inom FFC:s branscher i april och maj.
03.07.2018 14:17
FFC
Nedskärningen på 4,65 procent har drabbat mer än hälften av de arbetslösa FFC:arna som får inkomstrelaterad dagpenning och som omfattas av granskningarna i aktiveringsmodellen. Foto: Patrik Lindström / FFC

FFC:s socialpolitiska chef Pirjo Väänänen är speciellt bekymrad över situationen för de äldre arbetslösa. Uppgifterna från a-kassorna visar nämligen att endast 13 procent av de äldre arbetslösa har klarat av att uppfylla kravet på aktivitet.

– För äldre arbetslösa verkar aktiveringsmodellen leda till att arbetslöshetsskyddet permanent skärs ner.

Uppgifterna om vad aktiveringsmodellen leder till är också i övrigt bister läsning. Mer än hälften (54 procent) av de arbetslösa FFC:are som får inkomstrelaterad dagpenning och som omfattas av granskningarna i aktiveringsmodellen, har drabbats av nedskärningen på 4,65 procent.

De insamlade siffrorna bygger på preliminära uppgifter som under början av året har samlats in från åtta arbetslöshetskassor inom FFC. Uppgifterna från a-kassorna preciseras i början av hösten.

FFC har hela tiden motsatt sig aktiveringsmodellen, eftersom den behandlar arbetslösa på väldigt olika sätt. Siffrorna från arbetslöshetskassorna bekräftar den här uppfattningen.

När det gäller de branschvisa skillnaderna har det inte skett någon större förändring jämfört med de tidigare bedömningarna. Inom servicebranscherna har de arbetslösa lyckats uppfylla kravet på aktivitet klart bättre än inom andra branscher. Av medlemmarna i PAM:s arbetslöshetskassa är det många som deltidsarbetar och får jämkad dagpenning, och som därmed också uppfyller kravet på aktivitet.

Inom FFC:s medlemsförbund verkar situationen vara sämst för arbetslösa inom de olika industribranscherna, inom transportsektorn och inom den offentliga sektorn och välfärdbranscherna.

– Inom många branscher finns det knappt något snuttjobb att få. De som får inkomstrelaterad dagpenning uppfyller huvudsakligen kravet på aktivitet genom att ströjobba. Däremot verkar de arbetslösa bli erbjudna service först när arbetslösheten drar ut på tiden, påpekar Pirjo Väänänen.

Också i FPA:s statistik syns det att aktiveringsmodellen skär ner förmånen framför allt för äldre arbetslösa. FPA betalade i maj sänkt arbetslöshetsförmån åt 86 000 personer. Av dem hade 37 procent fyllt 50 år. Av alla som får arbetslöshetsförmån från FPA är 27 procent äldre än 50 år.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.