Utbildning

Finlands långsiktiga framgång bygger på ett högt kunnande och en bred kunskapsgrund.

Det räcker inte att Finland har enstaka personer med ett kunnande på toppnivå, utan vi måste värna om kunnandet hos hela arbetskraften. Grunden för kunnandet skapas redan under barndomen och ungdomen, men kunnandet måste stärkas under hela arbetskarriären.

I ett nötskal: Så här vill FFC utveckla utbildningen

 1. Utbildning hjälper till att förebygga marginalisering bland unga
 2. Mer resurser för yrkesutbildningen
 3. Utbildning ger bättre arbetslivsfärdigheter bland vuxna
 4. Bättre språkundervisning för invandrare

Mer ledd undervisning och fem andra förbättringsförslag – Så här vill FFC utveckla yrkesutbildningen

Den senaste tiden har det talats mycket om problemen inom yrkesutbildningen. Utbildningen fungerar inte som den borde, men det skulle vara lätt att åtgärda många av problemen. FFC har sammanställt sex förslag som skulle göra utbildningen bättre.

Bland annat borde man slå fast hur mycket undervisning som ska ingå i en studiepoäng inom yrkesutbildningen – motsvarande praxis finns redan i inom gymnasieutbildningen.

Läs mer om hur FFC vill förnya yrkesutbildningen.

Våra mål: Så här vill FFC utveckla utbildningen

1) Utbildning förebygger marginalisering av unga

 • Navigatorernas verksamhet måste bli permanent i den nya landskapsmodellen.
 • Läroplikten måste förlängas till 18 års ålder. Läs mer om varför FFC vill förlänga läroplikten.
 • Genom finansieringen av yrkesutbildningen kan man uppmuntra till att utöka läroavtalsutbildningen enligt 2+1-modellen.

2) Yrkesutbildningen får inte glömmas bort

 • Närundervisningen och den inlärning som sker på arbetsplatsen behöver mer resurser.
 • Inlärningen på arbetsplatsen blir bättre om arbetsplatshandledarnas utbildning och ställning förbättras.
 • Personalen måste tas med i arbetet med att utveckla den yrkesutbildning som sker på arbetsplatserna.

3) Utbildningen för vuxna måste utvecklas så att den bättre stöder branschbyte

 • Den baskunskapsgaranti som FFC har föreslagit förbättrar arbetslivsfärdigheterna hos vuxna som lider av dåliga baskunskaper.
 • Öppna yrkesinstitut stöder dem som är ute i arbetslivet.

4) Språkstudier hjälper invandrare att integreras

 • Den språkundervisning som ingår i integrationsplanen måste erbjudas också på kvällstid och på deltid, så att de som arbetar har möjlighet att delta i undervisningen.
 • Språkundervisning måste ordnas också på arbetsplatserna och på arbetstid.
 • Arbetsgivare som anställer arbetstagare från länder utanför EU/EES-området måste bekosta och ordna språkundervisning.
 • Internationella studerande som kommer till Finland måste ha möjlighet att studera finska och svenska i tillräcklig utsträckning.
 • Priset får inte väga tyngst i konkurrensutsättningen av integrationsutbildning. Man måste också fästa uppmärksamhet vid lärarnas anställningsvillkor.