Startkurs för nyvalda förtroendemän

Kursen är avsedd för nya huvudförtroendemän, förtroendemän och deras ersättare inom Industrifacket.
Tid: 2.2.2019 Plats:
Scandic Vaasa
Adress:
Rostensgatan 6, Vasa
Arrangör:
Industrifacket

På endagskursen bekantar vi oss med förtroendemannens uppgifter, rättigheter och skyldigheter. Via kursen lär du känna andra svenskspråkiga förtroendemän. Sista anmälningsdag är 17.1.

Obs! Den här kursen är öppen endast för Industrifackets medlemmar. Förtroendemän inom andra FFC-anslutna fackförbund kan delta i den förtroendemannakurs som JHL ordnar.

Mer information om kursen hittar du på Industrifackets webbplats.

Scandic Vaasa

Rostensgatan 6, Vasa