Kompletteringskurs (3 dagar)

En kurs för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom Industrifacket.
Tid: 17.11. - 19.11.2021 Plats:
Murikka-institutet
Adress:
Kuterintie 226, Tammerfors
Arrangör:
Industrifacket

Kursen fungerar som kompetenshöjande utbildning för både förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

Trots att namnet är det samma har kursen varje år nytt innehåll. Teman på årets kurs är bl.a. utvecklande av kollektivavtalen, lokalt avtalande, utvecklande av samarbetet på arbetsplatsen och kollektiv intressebevakning som en metod för de förtroendevalda att orka i sitt uppdrag. Innehållet formas även enligt deltagarnas önskemål. Så kom gärna med tips på vad du vill veta mer om!

Sista anmälningsdag är 20.10.2021.

Mer information om kursen publiceras på Industrifackets webbplats.

Murikka-institutet

Kuterintie 226, Tammerfors