Fortsättningskurs för förtroendemän, del 2/2 (3+3 dagar)

Kursen är avsedd för förtroendemän och andra inom de olika FFC-förbunden som har gått grundkursen eller har motsvarande kunskaper i praktiken.
Tid: 4.2. - 6.2.2020 Plats:
JHL-institutet
Adress:
Sörnäs strandväg 23, Helsingfors
Arrangör:
JHL

Du får lära dig mer om förhandlingar på arbetsplatsen; särskild fokus på problemlösning, kommunikation och social växelverkan.

Fortsättningskursen har börjat hösten 2019 och detta är andra och sista delen av kursen. Anmälningstiden har löpt ut. En ny fortsättningskurs för förtroendemän inleds hösten 2020.

Obs! Kursen arrangeras av JHL men är öppen också för medlemmar i andra förbund.

Mer information om kursen hittar du på JHL:s webbplats.

JHL-institutet

Sörnäs strandväg 23, Helsingfors