Fortsättningskurs för förtroendemän (del 2)

Kursen är avsedd för förtroendemän och andra inom de olika FFC-förbunden som har gått grundkursen eller har motsvarande kunskaper i praktiken.
Tid: 4.2. - 6.2.2019 Plats:
JHL-institutet
Adress:
Sörnäs strandväg 23, Helsingfors
Arrangör:
JHL

Kursen stärker färdigheterna som förtroendeman, fördjupar förståelsen av arbetslivet och ger färdigheter för lokala förhandlingar. Del 1 hölls 2018.

Obs! Kursen arrangeras av JHL men är öppen också för medlemmar i andra förbund. Kontakta ditt eget fackförbund för att anmäla dig till kursen.

Mer information om kursen hittar du på JHL:s webbplats.