FFC:s tvärfackliga kurs: Ett rättvist arbetsliv för alla

Hur kan vi trygga skäliga och rättvisa villkor för alla i arbetslivet? På FFC:s tvärfackliga kurs belyser vi frågan ur flera perspektiv – både på nationell nivåoch globalt. Kursen hålls den 17–18 oktober 2020 på hotell Royal i Vasa.
Tid: 17.10. - 18.10.2020 Plats:
Original Sokos Hotel Royal Vaasa
Adress:
Hovrättsesplanaden 18, Vasa
Arrangör:
FFC

Kom med på FFC:s svenskspråkiga kurs så får du lära dig mer om aktuella arbetslivsfrågor och samtidigt träffadet trevliga gänget från olika fackförbund! Kursen hålls på Original Sokos Hotel Royal Vaasa, Hovrättsesplanaden 18 i Vasa, och är öppen för de medlemmar i FFC-förbunden som bor i Österbotten.

I första hand är kursen avsedd för medlemmar som är i arbetslivet .Du ska anmäla dig till ditt eget fackförbund senast 18.9.2020. Anmälningen är bindande. Inhibering p.g.a. försämrad coronasituation är möjlig.

Kursprogram

Lördagen den 17oktober

9.00
Kaffe

10.00
Kursöppning, presentation av deltagare och program

11.00
Vad är fackets solidaritetscentral SASK och hur arbetar den finländska fackföreningsrörelsen med attskapa ett rättvist arbetsliv med skäliga villkor runt om i världen?
Nina Kreutzman, internationell expert, Byggnadsförbundet

12.00
Lunch

13.00
Diskrimineringsskyddet och främjande av likabehandling i arbetslivet;region- och organisationsexpert
Kristiina Linna, FFC

14.30
Kaffe och inkvartering

15.00
Coronakrisen i Finland: grupparbete (egna erfarenheter och överlevnadsstrategier)

16.00
Fritid

19.00
Middag

Söndagen den 18 oktober

8.00
Frukost

10.00
Corona-exit av fackets synvinkel
Regionchef Marja Salmivuori, Servicefacket PAM

11.00
Aktuellt från facket och A-kassor
Föreläsaren slås fast senare

12.00
Utcheckning

12.30
Lunch

13.30
Aktuellt från FFC och allmän diskussion

14.30
Kaffe och hemfärd

Mer information

Kristiina Linna, region- och organisationsexpert på FFC
tfn 044 430 9766,
e-post kristiina.linna@sak.fi

Original Sokos Hotel Royal Vaasa

Hovrättsesplanaden 18, Vasa