Arbetspensionsskola - Mariehamn

Arbetspensionsskolan är avsedd för arbetsmarknadsorganisationernas förtroendemän, förbundens tjänstemän och förvaltningarnas medlemmar samt för aktiva. Arbetspensionsskolan är kostnadsfri för deltagarna.
Tid: 2.5.2018 Plats:
Alandica Kultur och kongress
Adress:
Strandgatan 33, Mariehamn
Arrangör:
Tela, FFC och PSC

Den regionala arbetspensionsskolan ordnas i samarbete med Arbetspensionsförsäkrarna Tela, FFC och
Pensionsskyddscentralen.

Teman för arbetspensionsskolan i år är arbetspensionssystemets grundprinciper och pensionsreformens centrala frågor.

Program

17.00
Kaffe/te/fika

17.30
Det finländska arbetspensionssystemets principer och aktuella frågor
- direktör/intressebevakning Nikolas Elomaa, Tela

18.15
Centrala frågor om pensionsreformen, särskilt den partiella förtida ålderspensionen och arbetslivspensionen
- direktör Annika Rönni-Sällinen, FFC

18.45
Paus

19.00
Den offentliga sektorns särdragar i pensionsreformen
- utbildningschef Barbro Lillqvist, Pensionsskyddscentralen

19.45–20.00
Frågor och avslutning

Anmälan

Mer information hittar du på TELAs webbplats.

Anmäl dig senast onsdag 18.4.2018 via denna länk.

60.1008937, 19.9440525