Aktuellt för förtroendemän (2 dagar)

Kursen är avsedd för förtroendemän inom JHL.
Tid: 7.9. - 8.9.2020 Arrangör:
JHL

På kursen diskuterar vi hur vi som förtroendemän kan hjälpa och stöda äldre arbetstagare i arbetslivet, hur vi kan tackla arbetsplatsmobbning, och hur vi kan ta vara på våra egna resurser som förtroendeman. Kursdeltagarna får också pensionsinformation och information om aktuella frågor inom förbundet.

Sista anmälningsdag är 3.8.2020.

Mer information om kursen hittar du på JHL:s webbplats.