Sköt om din hemsjö

Blogg 29.09.2016 09:01 Nykänen Anita

Esbo stad har firat detta år med temat ”sjöarnas år”. Ett tema som är ypperlig för alla som är intresserade av vattenskydd samt hur mänsklig verksamhet påverkar sjöarna och havet. De olika tillställningarna ordnades av Esbo miljöcentral tillsammans med olika aktörer. Ämnet är viktigt både för fast bosatta och för alla sommarstugor som är belägna vid en sjö eller vid havet.

Enligt Statistikcentralen hade vi i Finland 500 400 sommarstugor år 2014. Vi har i Finland 187 888 sjöar med en storlek på minst fem ar och ca 55 821 sjöar med en storlek på minst en hektar. Det blir en hel del vattendrag.

På seminariet ”Sköt om din hemsjö” fick man bekanta sig med olika sätt att mäta vattnets skick. De ekologiska klasserna är fem: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

Utvidgningen av avloppsnätet både på glesbygden och nya planområden har även en stor betydelse för sjöarnas skick. Jordbrukets nuvarande vattenskydd med olika åtgärder är också en viktig del av skyddandet av vattendrag. Genom att kontrollera utsläpp av näringsämnen och bygga skyddsområden kan man skydda sjöar.

Byggandet av bland annat våtmarker har även ökat, och enligt olika rapporter har det varit en god lösning på olika områden.

Bland annat saltandet av vägarna har en dålig påverkan på de områden där vägarna går nära vattendragen. Ett hett diskussionsämne varje vinter. Också industrin har en stor påverkan på vattendragen. Listan över olika saker som påverkar vattnet är lång.

De vanligaste symptomen som man lägger märke till är att vissa fiskarter blir ovanligare eller mörten ökar stort i vattendraget. Stränderna växer ihop, säven och andra växter stiger upp överallt.

Om du häller vatten i ett glas, märker du att det har blivit grumligt med åren. Du kanske kommer ihåg att när du var liten så var det massor av musslor på sjöbottnen. Nu finns de bara lite här och där.

Att mängden alger i vattnet ökar är alltid lika oväntat och obehagligt.

Det finns en hel del olika vattenvårdsåtgärder. Nylands miljöcentral har en stor roll i informationen om vattenskydd och olika vattenvårdsåtgärder tillsammans med aktiva sjöföreningar samt områdenas invånare. Förebyggande vattenskydd är ytterst viktigt för att sjöarnas nuvarande tillstånd ska kunna bevaras.

Det finns flera sätt att mäta vattnets skick. Genom att mäta siktdjupet kan man ta reda på hur klart vattnet är och färg det har. Hur klart vattnet är ger svar på grumligheten samt hur mycket ljus vattnet släpper igenom.

Med mätningen kan man iaktta hur mycket övergödning eller hur mycket humus det finns i vattendraget. Ju sämre siktdjupet blir med åren, desto sämre har vattnets skick blivit.

Hur kan man enkelt mäta och följa med utvecklingen? Jo, siktdjupet kan man mäta genom att använda en vit skiva. Siktdjupet är det avstånd då man ännu kan se skivan. Dokumentera mätningarna som du gör, så ser du hur vattnet ändras med åren.

Det finns också varmanstest för alger: Pröva om du kan lyfta algmassan från vattnet med en käpp. Om algen blir kvar och hänga på käppen, så är det en trådaktig algsort som inte är giftig. Om algen går sönder när man lyfter det från vattnet är det fråga om den giftiga blågröna algen.

Man kan också göra ett algtest i ett glas. Ta vatten i glaset och låt det stå en timme utan att röra glaset. Om det stiger upp gröna partiklar till vattenytan så är det blågröna alger.

Många sjöar är viktiga friluftsomåden för invånarna, synnerhet i större städer. Finland är känt som ett land med en stor mängd med unika sjöar. Därför skall vi också respektera sjöarna och haven och inte skräpa längs stränderna.

Höstens färger har varit otroliga de senaste veckorna. Tyvärr har det utlovats storm och regn denna vecka så det kan hända att alla bladen faller ner före veckan är slut. De sista äpplena som vi har i träden kommer antagligen ner med dunder och brak.

Det finns en hel del information på nätet om vattenskydd. Här är olika nyttiga länkar när det gäller vattenskydd (på finska):