Marjoniemi Leila

Office Services Manager
Työtä toistemme puolesta - Arbete för varandra - Working for one another
Administration
Phone
leila.marjoniemi@sak.fi
P.O. Box 157
00531
Helsinki