Isokääntä Leena

HR Officer
SAK:n henkilöstösuunnittelija Leena Isokääntä
Administration
Phone
leena.isokaanta@sak.fi
P.O. Box 157
00531
Helsinki