Tuore tutkimus: Onnekkaat sattumat ja kyky tarttua niihin vievät työuralla eteenpäin 

Työuria sanelee yllättävän paljon sattuma. Tähän varsin hätkähdyttävään johtopäätökseen päädytään Jyväskylän yliopiston tuoreessa tutkimuksessa, jossa tarkastellaan ihmisten mahdollisuuksia tehdä työuraansa koskevia valintoja.
24.04.2019 08:15
SAK
Jatkuva oppiminen on tärkeä keino pitää yllä omaa osaamista ja työmarkkinakelpoisuutta. Kun osaminen on kunnossa, eteen tuleviin mahdollisuuksiin on myös helpompi tarttua.

Usein ajatellaan, että nopeasti muuttuvassa työelämässä ihmisen on osattava rakentaa ja hallita työuraansa. Tämä on kuitenkin vaikeaa, sillä työurat ovat muuttuneet mutkikkaiksi, sanoo tutkimuksen toinen tekijä, tutkija Anu Järvensivu.

Anu Järvensivu.

– Nyt on reagoitava nopeasti, kun eteen tulee yllättäviä tilanteita. Samalla sattuman vaikutus lisääntyy, Järvensivu selittää.

Ihmisten oletetaan tekevän viisaita valintoja sen mukaan, millaiselle osaamiselle kulloinkin on työmarkkinoilla tarvetta. Tähän on kannustettu myös politiikalla, muun muassa viime vuonna voimaan tulleella työttömyysturvan aktiivimallilla. Järvensivun mukaan aktiivimalli ylikorostaa ajatusta siitä, että työllistyminen on itsestä ja omista asenteista kiinni.

– Aktiivimalli ohittaa täysin työelämän monimutkaisuuden.

Yllätykset kannattaa kääntää mahdollisuuksiksi

Enää vain harvalla meistä on suoraviivainen työura, jossa ammattiin valmistumisen jälkeen ollaan pitkään saman työnantajan palveluksessa, työpaikkaa vaihdetaan harvoin ja ura etenee vähitellen kohti vaativampia, vastuullisempia ja paremmin palkattuja tehtäviä.

Järvensivun mukaan edelleen tyypillinen ajatus on, että ihminen on rationaalinen valitsija, joka tekee työuransa näkökulmasta vain järkeviä valintoja. Todellisuudessa työelämä on täynnä yllätyksiä eikä oma työura läheskään aina etene tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. 

– Työelämän yllätyksellisyys on hyvä tiedostaa. Se myös auttaa tarttumaan eteen tuleviin mahdollisuuksiin. 

Siihen, miten oma työura etenee ja millaisia valintoja voi tehdä, vaikuttaa moni asia: terveydentila, taloudellinen tilanne, koulutus ja esimerkiksi asuinpaikka. 

Järvensivu puhuu ”onnekkaista sattumista”, joille kannattaa antaa tilaa. Miten se tehdään?

– Utelias mieli, usko itseen, rohkeus ja hyvät verkostot sekä erityyppisen osaamisen hankkiminen auttavat, sillä niiden kautta tarjoutuu enemmän mahdollisuuksia, joihin tarttua.

Mikä avuksi, jos opiskelu ei innosta? 

Jatkuva oppiminen on tärke keino pitää yllä omaa osaamista ja työmarkkinakelpoisuutta. Uuden opiskelu voi kuitenkin pelottaa, jos ei ole vuosiin tai vuosikymmeniin opiskellut mitään tai opiskelu on esimerkiksi lukihäiriön takia työlästä. 

Anu Järvensivu painottaa, että negatiivista kuvaa itsestä oppijana on mahdollista purkaa, mutta siihen tarvitaan tukea. Esimerkiksi se vaikuttaa, millainen koulutusjärjestelmämme on ja millaisia oppimisen tapoja suositaan.

Koulutusjärjestelmän on hyvä olla joustava ja sen on tarjottava erilaisia tapoja, joiden avulla osaamista voi päivittää. 

– Monille pitkään työelämässä olleille työssäoppiminen on luonteva tapa opiskella. Jos lukeminen on vaikeaa, digitaaliset pelit voivat auttaa opiskelussa. Erilaisia mahdollisuuksia on jo olemassa, ne pitää vain ottaa käyttöön, Järvensivu sanoo.

Pirjo Pajunen
 

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.