Pääluottamusmies Nina Koivumäki: ”Liiton jäsenyys on suuri turva vuokratyöntekijälle” 

Nina Koivumäen työpäivä käynnistyy usein jo kello 6.30, kun hänen puhelimensa soi ensimmäisen kerran ja joku työntekijöistä kysyy pääluottamusmieheltä neuvoa. Koivumäen tehtävän tekee poikkeukselliseksi se, että hän edustaa rakennusalan vuokratyöntekijöitä.
24.02.2020 06:00
SAK
Työntekijöiden edustajana on tärkeää, että uskaltaa sanoa mielipiteensä ja puuttua epäkohtiin, sanoo Nina Koivumäki.

Nina Koivumäen työnantaja on globaali henkilöstöpalvelualan konserni Adecco. Konserniin kuuluva Sihti sijaitsee Tampereella, ja välittää työntekijöitä muun muassa rakennustyömaille. Koivumäki on työskennellyt yrityksessä jo 11 vuotta ja nykyään hän hoitaa päätoimisen pääluottamusmiehen tehtävää. Lisäksi Koivumäki on Adeccon kaikkien alojen valtakunnallinen työsuojeluvaltuutettu ja rakennusalan alueellinen työsuojeluvaltuutettu.

– Vuokratyö oli aikoinaan oma valintani, Koivumäki kertoo.

Nina Koivumäki edustaa noin 1200 ja sesonkiaikoina liki 2000 työntekijää. Hän on aktiivinen omassa liitossaan ja pitää tärkeänä tuoda esiin vuokratyöntekijöiden asioita. 

– Toivoisin, että ammattiliitot ja koko ammattiyhdistysliike huomioisi paremmin vuokratyöntekijöiden tilanteen. Toki edistystä on viime vuosina tapahtunut.

Vuokratyöntekijöiden määrä on kasvanut, vaikka se on edelleen pieni verrattuna vakituisessa työsuhteessa oleviin. Toisaalta nykyään esimerkiksi rakennusalalla on yrityksiä, joissa on palkattuna vain muutama toimihenkilö, ja työntekijät ovat kaikki vuokratyöntekijöitä tai alihankkijoiden palveluksessa. 

Työsuhteet vaihtelevat parista päivästä muutamaan vuoteen

Sihdin rakennustyömaille vuokraamista työntekijöistä enemmistö on nuoria tai alan vaihtajia. Koivumäen mukaan moni ajattelee tulevansa henkilöstöpalveluyrityksen palkkalistoille vain lyhyeksi aikaa, mutta sitten aika venyy.

– Siksi moni ei järjestäydy. Liiton jäsenyys on kuitenkin suuri turva vuokratyöntekijälle. Kysyn aina uudelta työntekijältä, kuka hoitaa asioitasi, jos sinulle tulee työpaikalla ongelmia? Juuri tässä kohtaa liiton jäsenyys auttaa.

Sihdin vuokraamien työntekijöiden keikat kestävät parista päivästä muutamaan vuoteen. Työntekijällä voi olla viikon aikana työrupeama useammassa eri yrityksessä.

– Meidän tavoitteenamme on, että palkkalistoillamme oleville työntekijöille löytyisi aina uutta työtä eikä katkoksia toimeentuloon tulisi. Työntekijöiden tyytyväisyys on meille tärkeä asia, sanoo Adeccon palvelujohtaja Tuija Ivalo.

Vuokratyöntekijöiden työsopimukset solmitaan määräaikaisiksi käyttäjäyrityksen tarpeen ja tilauksen mukaan. Jos työntekijälle ei löydy uutta työpätkää, hänen työsuhteensa voidaan päättää. 

Luottamushenkilöiden keskinäinen yhteistyö tärkeää

Vuokratyöntekijä on työsuhteessa häntä vuokraavaan henkilöstöpalveluyritykseen, mutta työskentelee hänet vuokranneessa käyttäjäyrityksessä. Tämä monimutkaistaa Nina Koivumäen tehtävää luottamusmiehenä.

– Se ei onnistuisi ilman tiivistä yhteistyötä työntekijöitä vuokraavien yritysten luottamushenkilöiden kanssa. Onneksi tämä toimii hyvin. Voin olla heihin yhteydessä, ja meillä on säännöllisiä tapaamisia. He ovat myös välillä yhteydessä minuun, jos heidän työpaikkansa Sihdin vuokratyöntekijöillä on ongelmia.

Nina Koivumäen mukaan varsinaisia riitatilanteita on vähän. Harmittavaa on, että osassa työpaikkoja vuokratyöntekijöitä kohdellaan huonommin kuin omaa väkeä.

– Pahimmillaan joillakin työmailla on erilliset sosiaalitilat omalle väelle, alihankkijoiden työntekijöille ja vuokratyöntekijöille. Sellaiseenkin ajatteluun törmää ajoittain, että vuokratyöntekijät varastaisivat vakituisten työntekijöiden työt.

Joissakin työehtosopimuksissa on sovittu pelisäännöt vuokratyöntekijöiden käytölle, esimerkiksi, että heitä käytetään tasaamaan ruuhkahuippuja. Koivumäen mukaan ”oikeassa elämässä” tilanne on kuitenkin mutkikkaampi muun muassa siksi, että vakituisia työntekijöitä on vähän tai työt ovat projektiluontoisia.

Työturvallisuuden merkitystä ei voi korostaa liikaa

Nina Koivumäki tutkii virtuaalisen rakennustyömaan vaaran paikkoja. Opastajana Joonas Vuorinen.

Rakennusalan työt ovat onnettomuusalttiita. Nina Koivumäki sanookin, että työturvallisuuden merkitystä ei voi alalla korostaa liikaa.

– Olen itse työskennellyt rakennuksilla ja tiedän, että onnettomuus voi sattua helposti. Siksi työntekijöiden kunnollinen perehdytys ennen töiden aloittamista on tärkeää.

Palvelujohtaja Tuija Ivalo painottaa, että työterveyteen ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset otetaan Adeccossa vakavasti ja työturvallisuuteen panostetaan paljon.

– Käymme aina kohteessa ennen kuin välitämme sinne työntekijöitä ja vaadimme nähtäväksemme työpaikkaselvityksen. Lisäksi edellytämme, että työntekijä saa työmaakohtaisen perehdytyksen, Ivalo kertoo.

Tuija Ivalo ja Nina Koivumäki iloitsevat virtuaalitodellisuutta hyödyntävästä työturvallisuusperehdytyksestä, joka yrityksessä on juuri otettu käyttöön. Siinä työntekijä seikkailee virtuaalisella työmaalla ja käy läpi tyypillisimmät vaaranpaikat. Koulutus suoritetaan aina ennen kuin työntekijän kanssa solmitaan työsopimus.

Pirjo Pajunen

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.