Mikä on työsopimus ja mitä tekee liitto? – Viisi syytä, miksi maahanmuuttajat tarvitsevat työsuhdeneuvontaa

Maahanmuuttajan ei ole helppo solahtaa suomalaiseen työelämään. Jos ei tunne pelisääntöjä, on vaarana altistua hyväksikäytölle. Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan lakimies Sari-Anne Salminen kertoo viisi syytä, miksi työsuhdeneuvonta kannattaa.
05.06.2018 08:44
SAK
Maahanmuuttajat ovat alttiita hyväksikäytölle, sillä he eivät välttämättä tunne Suomen työelämän pelisääntöjä. Kuva SAK.

1. Maahanmuuttajat eivät tunne suomalaisen työelämän pelisääntöjä

Sari-Anne Salminen.

– Tämä riippuu jonkin verran siitä, mistä maahanmuuttaja on Suomeen tullut ja mikä on hänen koulutustasonsa. Pääsääntö kuitenkin on, että maahanmuuttajat tuntevat huonosti tai eivät lainkaan suomalaisen työelämän pelisääntöjä. Olen törmännyt esimerkiksi tapaukseen, jossa palkattava työntekijä joutui maksamaan työnantajalle siitä, että sai allekirjoittaa kirjallisen työsopimuksen.

– Jo sellainen asia kuin työpäivän pituus voi olla monille maahanmuuttajille hämärä. Moni ei tiedä, että työaikaa säädellään meillä työehtosopimuksissa ja myös laissa.

– Myös koulutetuilta maahanmuuttajilta tulee yhteydenottoja. He haluavat tyypillisesti varmistaa jonkin työsuhteen ehtoihin liittyvän asian.

2. Maahanmuuttajat ovat alttiita hyväksikäytölle

– Hyväksikäyttö johtuu juuri siitä, että maahanmuuttajat eivät tunne työelämän pelisääntöjä. Työsuhdeneuvonnan avulla voimme torjua kahden kerroksen työmarkkinoiden syntymistä eli sitä, että työtä teetetään maahanmuuttajilla kantasuomalaisia huonommilla työehdoilla.

– Osa hyväksikäyttötapauksista on varsin karuja. Pahimmillaan kyse on kiskonnan tapaisesta työsyrjinnästä ja ihmiskaupasta. Näistä molemmista on Suomessakin annettu tuomioita.

3. Ammattiyhdistysliikkeen on tärkeää tavoittaa maahanmuuttajat

– Maahanmuuttajissa on paljon ihmisiä, joille kokemus ammattiyhdistysliikkeestä on pelottava tai muutoin kielteinen johtuen oman lähtömaan tilanteesta.

– Meidän on tärkeää tuoda esiin, että Suomessa on tavallista ja ihan ok, kuulua ammattiliittoon eikä työnantajalla ole oikeutta sitä kieltää. On myös tärkeä painottaa, että ammattiliitot puolustavat työntekijöiden oikeuksia ja liiton jäsenyys tuo turvaa työelämässä.

4. Maahanmuuttajia kiinnostaa työllistyminen

– Työsuhdeneuvontaan tulee paljon kysymyksiä siitä, miten Suomessa pääsee töihin ja mitä lupia siihen tarvitaan. Meiltä kysytään myös neuvoa, miten pitää toimia, jos on saanut työluvan yhdelle alalle, mutta haluaa nyt vaihtaa toiselle alalle. Näissä asioissa ohjaamme kysyjän usein ottamaan yhteyttä Maahanmuuttovirastoon.

5. Työperäinen maahanmuutto lisääntyy tulevaisuudessa

– Ihmiset liikkuvat työn perässä maasta toiseen ja luulen, että tämä vain lisääntyy tulevaisuudessa, vaikka turvapaikanhakijoiden määrä on nyt laskenut paljon.

– Me tarjoamme koulutusta maahanmuuttajien lisäksi myös maahanmuuttajajärjestöjen työntekijöille, jotta myös he osaisivat kertoa suomalaisen työelämän pelisäännöistä.

– Olemme kouluttaneet myös ammattiliittojen työntekijöitä ja aktiiveja. On fakta, että suomalainen työelämä kansainvälistyy ja yhä useammalla työpaikalla on tulevaisuudessa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä.

Pirjo Pajunen

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Tilaa tuoreimmat uutisemme sähköpostiisi

Kieli

Näin tietojasi käytetään

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojesi käytön kuvauksen mukaisesti.