SAK:n kulttuuriapurahojen hakuaika päättyy

Aika: 31.8.2019 Järjestäjä:
SAK:n kulttuurirahasto

SAK:n kulttuurirahasto kuuluu Kansan Sivistysrahaston (KSR) säätiöön. KSR on yksityinen säätiö, joka toimii läheisessä yhteistyössä ammattiliittojen ja työväenjärjestöjen kanssa. KSR:n toiminnan tarkoituksena on tukea apurahoin ja tunnustuspalkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta kulttuuri- ja sivistystyötä, tutkimusta, opiskelua ja valistustoimintaa.

SAK:n yhteisen kulttuurirahaston lisäksi liittojen jäsenillä on mahdollisuus hakea apurahoja omien liittojensa kulttuuri- ja opintorahastoista. Haku rahastoista tapahtuu edellisen vuoden elokuussa KSR:n nettisivujen kautta.

Seuraava apurahojen hakuaika on 1.–31. elokuuta 2019.

Lue lisää KSR:n sivuilta.