Uusilla perhevapaamalleilla paljon yhteistä

Blogi 20.12.2016 10:58 Kaukoranta Ilkka
SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta

Viime viikko oli perhevapaamallien superviikko. Keskusta, vihreät ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA julkaisivat omat perhevapaamallinsa. Aiemmin tänä vuonna malleja on tullut RKP:ltä, vasemmistoliitolta, nuorisojärjestöiltä ja tietysti SAK:lta. Vuosi sitten Ekonomit julkaisivat oman perhevapaamallinsa.

Tein vertailun kaikista näistä perhevapaamalleista vertailun, joka osoittaa malleilla olevan monella tapaa enemmän yhteistä toistensa kanssa kuin nykylainsäädännön kanssa. Niitä yhdistää isälle kiintiöidyn osuuden pidentäminen, etuuksien käytön joustavoittaminen ja erilaisten perheiden tasavertaisuus.

Olen yrittänyt huolellisesti perehtyä kuhunkin malliin, mutta virheet ovat tietysti mahdollisia. Jos olen jotain ymmärtänyt väärin, toivon palautetta mallien kehittäjiltä.

Toiset lyhentäisivät, toiset säilyttäisivät nykyisen

Kokosin erot ja yhtäläisyydet taulukkoon sekä tein malleista myös visuaaliset vertailut. Vertailussa piti jonkun verran käyttää luovuutta, koska monet malleista eivät ottaneet selvästi kantaa esimerkiksi korvausasteeseen. Keskustan perhepaketti ei maininnut edes perhevapaiden pituutta.

Ansiosidonnaisen osuuden kesto vaihtelee eri malleissa nykyisestä 12,7 kuukaudesta YKA:n esittämään 19 kuukauteen. Kun ansiosidonnaisen vanhempainrahan lisäksi huomioidaan myös kotihoidon tuki tai hoitoraha, kokonaiskestot vaihtelevat demarinuorten 18 kuukaudesta nykyisen kotihoidon tuen kestoa vastaavaan 37,2 kuukauteen.

Keston olen tässä vertailussa ilmaissut kuukausina. Kun mallin kesto on kerrottu sairausvakuutuslain mukaisina päivinä, olen käyttänyt jakajana 25:tä. Esimerkiksi vasemmistoliiton 6+6+6-mallissa kiintiöt ovat 144 päivää, joka on tällä laskukaavalla 5,8 kuukautta. Perinteisesti 6+6+6-mallissa on päiviä 150.

Kaikissa malleissa oletin perhevapaan alkavan viisi viikkoa ennen lapsen syntymää. Tällöin nykyjärjestelmän mukainen kokonaiskesto olisi siis 37,2 kuukautta, josta siis 1,2 kuukautta olisi jaksotettu ajalle ennen lapsen syntymää.

Paljon samanlaista, vaikka erojakin on

Vertailin malleja myös laadullisesti. Tarkastelin esimerkiksi sitä, miten mallit huomioivat erilaiset perheet ja tukevat vanhempien työskentelyä.

1. Etuuksien jakotapa

Ruotsin ja SAK:n perhevapaamallissa kaikki vanhempain- ja hoitorahat jaetaan aluksi tasan vanhempien kesken, minkä jälkeen vanhemmat voivat siirtää halutessaan päiviä toisilleen.

Muissa malleissa osa päivistä on yhteisiä, jolloin kumpi tahansa vanhemmista voi käyttää niitä. Molemmat ratkaisut tukevat vanhempia jakamaan tasavertaisesti hoitovastuuta, mutta tasajako korostaa mielestäni enemmän isän oikeutta vapaisiin.

2. Vanhempainrahojen joustavuus

Useimmissa malleissa vanhempainrahaa on mahdollista lykätä käytettäväksi myöhemmin. Se on iso ero nykytilaan, jossa vanhempainrahat on käytettävä yhdessä jaksossa heti äitiysrahan jälkeen.

Suurin osa malleista sallii myös vanhempainrahojen joustavan käytön esimerkiksi yksittäisinä päivinä tai osittaisena. Osa malleista ei ottanut tällaiseen yksityiskohtaan kantaa lainkaan.

3. Hoitoraha tai kotihoidon tuki

Hoitorahan tai kotihoidon tuen suhteen malleissa oli enemmän eroavaisuuksia. SAK:n, RKP:n ja YKA:n malleissa hoitorahan saa siirtää myöhempää käyttöä varten, mutta esimerkiksi keskustan ja vasemmiston malleissa säilyy nykyisen kotihoidon tuen logiikka, jolloin siirto ei ole mahdollista.

Ratkaisevaa on siis se, rajoittaako tuen käyttöä tukikuukausien määrä vai lapsen ikä. Kun rajoitteena on vain lapsen ikä, etuutta ei voi säästää myöhempää käyttöä varten.

4. Yksinhuoltajat

Kaikki tänä vuonna julkaistut mallit sallivat yksinhuoltajille samat oikeudet vanhempainrahoihin kuin kahden vanhemman perheissä. Nykyään näin ei ole, koska esimerkiksi yksinhuoltajaäiti ei voi käyttää isyysrahaa.

5. Perheiden moninaisuus

Perheiden moninaisuutta tukee nykyistä paremmin se, että useimmat mallit sallivat etuuksien käytön nykyistä laajemmalle joukolle lasta hoitavia aikuisia. Esimerkiksi SAK:n mallissa tukia voivat käyttää esimerkiksi isovanhemmat tai kaikki sateenkaariperheen vanhemmat.

Vertailin malleja myös sen suhteen, perustuvatko ne sukupuolisidonnaisiin etuuksiin. Nykyisiin äitiys- ja isyysrahoihin perustuvat ekonomien ja keskustan perhevapaamallit eivät vaikuta sukupuolineutraaleilta toisin kuin muut mallit.

Perhevapaamallin uudistamisella on kiire

Näiden mallien pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja joustavuutta lisäävää perhevapaamalliaperhevapaajärjestelmää. Toivottavasti perhevapaauudistuksen valmistelu alkaa mahdollisimman pian.

Ilkka Kaukoranta
ekonomisti
@ikaukora