Työpaikoilla tapahtuva oppiminen on saatava kuntoon

Blogi 09.03.2020 15:36 Heinikoski Mikko
SAK:n koulutusasioiden päällikkö Mikko Heinikoski

Ammatillinen koulutus uudistettiin muutama vuosi sitten. Uudistuksen tavoitteet olivat hyvät, mutta sen toteuttaminen on jäänyt puolitiehen muun muassa työpaikoilla tapahtuvan oppimisen osalta.

Haasteita on esimerkiksi siinä, että uusia koulutusmuotoja ei tunneta riittävästi työpaikoilla ja oppisopimuksen käyttö on jäänyt vähäiseksi. Tämä käy ilmi SAK:n tekemästä kyselystä luottamusmiehille. Samaa viestiä tulee laajasti myös muualta. 

Epätietoisuus uudistuksen tuomista muutoksista ja mahdollisuuksista on vielä suurta työpaikoilla. Iso ongelma on, että henkilöstön edustajat eivät läheskään aina saa tarpeellisia tietoja työpaikalle tulevista opiskelijoista, heidän tehtävistään ja työssäoppimisjaksojen pituudesta. 

SAK nosti esille luottamusmiesten tiedonsaannin varmistamisen, kun uudistusta valmisteltiin, mutta lakiin kirjaus ei päätynyt. Nyt on korkea aika korjata asia. 

Luottamusmies tuo laatua työpaikalla tapahtuvaan ammatilliseen koulutukseen

Luottamusmiesten asema työssäoppimiseen liittyvän oikean tiedon levittäjinä ja väärän torppaajina on ensiarvoisen tärkeä koko työyhteisölle. Henkilöstön edustajien tiedonsaanti ja osaaminen varmistavat, että jokainen nuori ja aikuinen saa laadukasta ohjausta ja opetusta työpaikalla.

On tärkeää, että nykyinen hallitus puuttuu havaittuihin epäkohtiin. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä onkin tarkoitus tarkastella tällä hallituskaudella erityisesti koulutuksen laadun näkökulmasta.

Luottamusmiehet tuntevat työpaikan käytännön arjen parhaiten. Heillä on tuntuma, onko työssäoppijoiden määrää mahdollista lisätä vai onko ohjaamisen resursseissa puutteita. SAK:n viime vuonna tekemän kyselyn mukaan yli 40 prosentilla työpaikoista olisi luottamusmiesten arvion mukaan mahdollista lisätä työssäoppijoiden määrää. 

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen on myös hyvä tapa vastata osaajapulaan. Siksi työnantajien kannattaa huolehtia siitä, että työssäoppimiseen on varattu riittävästi resursseja. Opiskelijoiden määrästä ja opetuksen toteutustavoista sopiminen luottamusmiesten kanssa takaa koko työyhteisön sitoutumisen ja laadukkaan lopputuloksen.

Ammattitaitoa Yhdessä -hanke vastaa arjen tarpeisiin

SAK on ollut tiiviisti mukana Työväen sivistysliitto TSL:n Ammattitaitoa Yhdessä -hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa. Hankkeessa on lähestytty ammatillista koulutusta työpaikan näkökulmasta ja yhteistyötä on tehty laajasti työelämän edustajien ja oppilaitosten kanssa. 

Tämän kevään aikana hankkeessa julkaistaan useita työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevia oppaita. Ensimmäinen Ammattiin opiskelevien ohjaaminen työpaikoilla julkaistiin alkuvuodesta. Opas on suunnattu erityisesti luottamusmiehille arjen avuksi. Kaikki hankkeen materiaalit ovat vapaasti käytettävissä. Löydät ne kevään mittaan osoitteesta www.ammattitaitoayhdessa.fi/materiaalit -sivustolta.