SY huutelee katsomosta hiihtämisen sijaan

Blogi 10.03.2017 09:26 Eloranta Jarkko
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja emeritus Jussi Järventaus jatkaa HS:n Vieraskynässä 8.3. järjestön propagandaa työehtosopimusten yleissitovuuden murtamiseksi.

Hän vertaa kirjoituksessaan työmarkkinoiden uudistusyrityksiä takavuosien eksoottisiin kilpahiihtäjiin: lumi pöllyää, mutta matka ei etene. SY:n roolina lienee tässä tarinassa olla se sohvalla nököttävä penkkiurhelija? Ohjeita ladulle järjestö on kyllä antamassa, mutta itsellä ei ole kykyä eikä halua lähteä kisaan.

Selkein esimerkki tästä saatiin viime keväänä, kun työmarkkinajärjestöt ja hallitus sorvasivat paikallisen sopimisen mallin, joka olisi antanut järjestäytymättömään yrityskenttään samat sopimisen oikeudet ja velvollisuudet kuin järjestäytyneille yrityksille. Historiallinen vastaantulo ei SY:lle kelvannut, vaan he päättivät jatkaa katsomosta huutelua.

Yleissitovuus määrittää työehdot noin joka viidennelle

Totuus on, että yleissitovuus on erinomainen väline estää työntekijöiden hyväksikäyttö ja tasata palkkaeroja. Sen avulla minimityöehdot voidaan ulottaa kaikille alan työpaikoille.

Vähimmäisehtojen turvaa tarvitsevat erityisesti heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat työntekijät: nuoret, naiset, maahanmuuttajat ja maasta toiseen lähetetyt työntekijät.

Yleissitovuus määrittelee työehdot harvemmalle kuin joka viidennelle työntekijälle. Suurimmalle osalle työehdot määrittyvät työehtosopimusten normaalisitovuuden kautta – heille paikallinen sopiminen on arkipäivää tavalla, joka sopii kullekin toimialalle ja yritykselle.

Kukaan ei hyödy työehtojen dumppauksesta

Yleissitovuus ei siis voi olla Suomen talousongelmien syy, päinvastoin. Se edistää pidemmällä aikavälillä tuottavuuden paranemista, koska yritykset joutuvat miettimään tehokkaampia tapoja pärjätä kuin työntekijöidensä työehtojen heikentämisen.

Työehtodumppaukseen suhtautuvat nuivasti työntekijöiden lisäksi yritykset. Yleissitovuus takaa yrityksille tasaveroiset kilpailuasetelmat. Jos naapurifirma voi aina haukata markkinat työehtoja dumppaamalla, mikään ei estä kilpajuoksua pohjaan.

Työlainsäädäntö ja EU-oikeus turvaavat työntekijää

Kyselyidemme mukaan yhä useammissa yrityksissä työnantajat painostavat luottamusmiehiä sopimaan työehtojen heikennyksistä. Yksittäisen työntekijän mahdollisuudet kohdata oman työnantajansa painostus työehtoasioissa on heikko ja siksi työntekijöitä on suojeltava.

Täytyy muistaa, että SY ei aja vain työehtosopimusten antaman turvan heikentämistä. He ajavat myös henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista. Sen toteutuessa työtekijän asema suhteessa työnantajaan heikkenee entisestään.

Työntekijöiden suojelun periaatteella on vahva asema paitsi Suomen perustuslaissa myös kansainvälisissä sopimuksissa ja EU-oikeudessa. Työntekijöiden suojelu ajaa sopimuksissa jopa elinkeinovapauden edelle.

Jarkko Eloranta
SAK:n puheenjohtaja
Twitter @ElorantaJa

Kirjoitus on julkaistu lyhennettynä Helsingin Sanomissa 10. maaliskuuta 2017.