Sitä niittää mitä kylvää – EK:n koordinaatio ampunut pahasti yli sopimuskierroksella

Blogi 16.03.2018 12:27 Eloranta Jarkko
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Työehtosopimusneuvottelukierros on ollut käynnissä miltei kahdeksan kuukautta. Nyt loppu alkaa häämöttää, mutta matkaa on vielä jäljellä. Saatetaan hyvinkin joutua huhtikuulle ennen kuin kaikki sopimukset on saatu neuvoteltua ja hyväksyttyä.

Kierros on ollut pitkä ja vaiheikas, mutta työtaisteluja on kuitenkin ollut vähän. Näin siitä huolimatta, että työnantajapuoli EK etunenässä on pitänyt tiukkaa kuria omissa jäsenliitoissaan ja toteuttanut viennin avausta kuin parastakin tupo-ratkaisua.

Alun perin vaikeimmaksi ajateltiin julkisen alan, kuntien ja valtion, työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja. Kiky-sopimuksen määräaikaiset lomarahaleikkaukset joutuivat tulilinjalle jo kesällä 2017, kun alan liitot alkoivat vaatia leikkausten kompensointia vedoten nopeasti parantuneeseen taloustilanteeseen.

Samoin kunta-alaa myllertävä sote- ja maakuntauudistus heijastui sopimusneuvotteluihin. Erityisesti hoitajaliitot liputtivat niin sanotun oman sopimuksen puolesta. Se aiheutti painetta niin muissa työntekijäliitoissa kuin Kuntatyönantajassa.

Julkisen alan karikot kuitenkin kierrettiin tyylikkäästi ja sopimus syntyi kuin syntyikin ilman lakkoa. Kummallisin ja vaarallisin episodi koettiin, kun lomarahakompensaatiota oltiin rahoittamassa eläkevaroista. Onneksi tästä ideasta luovuttiin, jos se idea koskaan oli ollutkaan. Pikavippien tuhot ovat melkoisia yksityistalouksissa, mutta eläkevarojen käyttö pikavippirahastona on täysin poissuljettu vaihtoehto.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välille syntynyt sopimus on raamittanut kaikkia sen jälkeen solmittuja sopimuksia

Tälle kierrokselle ominaista on ollut, että Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välille syntynyt sopimus on raamittanut kaikkia sen jälkeen solmittuja sopimuksia. Sopimuksen kustannusvaikutus työnantajalle on luonut teräskehikon jokaiselle sen jälkeiselle neuvottelulle. Viennin avaus on sinällään sekä tasoltaan että sisällöltään hyvä. Se tukee viennin kilpailukykyä, nostaa työllisyyttä ja parantaa palkansaajien ostovoimaa sekä lisää paikallista sopimista.

Sopimus on osoitus suomalaisen työmarkkinamallin ja sopimusyhteiskunnan toimivuudesta ja kyvystä tuottaa aikaan ja tilanteeseen sopivia ratkaisuja. Ennen kaikkea sopimus on vastuullisuuden ja pitkäjänteisyyden ilmentymä.

Suomalainen ammattiyhdistysliike on vastuullinen, millä tahansa mittarilla arvioiden. Siksi työnantajien EK:n harjoittama verivalakoordinaatio tuntuu ylimitoitetulta hätävarjelun liioittelulta. Työnantajat haukkuivat keskusjärjestöjen solmimia kokonaisratkaisuja jäykiksi ja alojen erityispiirteet ja -tarpeet ohittaviksi. Nyt he ovat kustannuskurissaan ja vallantäyteydessään rakentamassa vielä tiukempaa pakkopaitaa työmarkkinoille. 

Jokainen kierros pitää sisällään seuraavan kierroksen siemenet 

Jatkuessaan tämä ei lupaa yhtä rauhallisia sopimuskierroksia tulevaisuudessa. Työmarkkinoilla katse olisi aina pidettävä pidemmällä kuin juuri kuluvalla kierroksella. Jokainen sopimuskierros pitää sisällään seuraavan kierroksen siemenet. Tämä kierros käytiin kikyn happamoittamilla siemenillä. Ennen seuraavan kierroksen alkua työmarkkinaosapuolten olisi syytä yhdessä huolehtia siitä, että kuluvan sopimuskierroksen kylvämät siemenet olisivat vahvoja ja satoisia. 

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta
Twitter @ElorantaJa

Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 16. maaliskuuta 2018.