SAK:n tilinpäätös on julkinen

Blogi 15.02.2017 08:25 Eloranta Jarkko
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Kansanedustaja Harry Harkimo kertoi Savon Sanomien blogissaan (12. 2.), ettei ”Hakaniemessä majaileva” SAK julkaise tilinpäätöstietojaan. SAK:n tilinpäätös on julkinen: yhteenveto löytyy verkkosivuilta ja tiedot toimitetaan kysyjille aina pyydettäessä.

Tapasin Harkimon henkilökohtaisesti joulukuussa. Keskustelimme tuolloin laajasti SAK:laisesta taloudenpidosta ja siitä, mitä talousluvut pitävät sisällään. Siksi onkin yllättävää, että Harkimo kirjoittaa, ettemme tiedä, tekevätkö SAK:n jäsenliitot tilinpäätöksiä.

Emme ole vastanneet kansanedustajan tiedusteluihin näin. Olemme vastanneet, ettei keskusjärjestö kerää tietoja ja että ammattiliitot ovat itsellisiä yhdistyksiä, jotka tekevät päätöksensä myös tältä osin itsenäisesti.

Lakialoitetta edeltäneissä haastatteluissa Harkimo on painottanut, että hankkeen lopullinen tavoite on poistaa palkansaajaliitoilta yleishyödyllisyyteen perustuva verovapaus ja liittojen jäseniltä mahdollisuus vähentää jäsenmaksunsa verotuksessa.

Jokaisen suomalaisen ammattiliiton yleishyödyllisyys perustuu muun muassa tehtäviin, jotka muutoin jäisivät viranomaisten vastuulle.

Liitot toimivat työelämän asiantuntijoina ja valvojina: Osallistumme lainsäädäntöön ja vaikutamme työpaikoilla neuvoen, valvoen, sopien ja sovitellen. Palkansaaja- ja työnantajajärjestöillä on lisäksi kansainvälisiin sopimuksiin liittyvä rooli – kyse ei siis ole aivan tavallisista ”kyläyhdistyksistä”.

Verohallinto puolestaan tutkii järjestöjen yleishyödyllisyysstatuksen verotuksen yhteydessä.

Harkimo näyttää sivuuttaneen sen, että lainsäätäjän näkövinkkelistä lakialoite työmarkkinajärjestöjen verotuskäytäntöjen yhdenmukaistamisesta koskee lopulta myös muita yleishyödyllisiksi määriteltyjä yhteisöjä, kuten työnantajaliittoja sekä pienten- ja keskisuurten yrittäjien tai maatalousyrittäjien etujärjestöä.

Oletamme, että tiedustelut tilinpäätöstiedoista ovat lähteneet myös näille organisaatiolle.

Palkansaajaliikkeen tehtävästä yhteiskunnassa on keskusteltava avoimesti ja moniäänisesti. Tässä ”totuuden jälkeisen ajan” puheessa faktoissa pysyminen on kuitenkin erityisen tärkeää.

Jarkko Eloranta, kirjoittaja on SAK:n puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 15. helmikuuta 2017.

Eduskunta käsittelee tänään keskiviikkona lakialoitetta työmarkkinajärjestöjen verotuskäytäntöjen yhdenmukaistamisesta.

Kansanedustaja Hjallis Harkimon blogikirjoitus.