Pysäköintiedun verokohtelu – faktat SAK:n esityksestä

Blogi 23.09.2020 15:37 Pankka Niko
SAK:n veroasiantuntija Niko Pankka

SAK ei esitä pysäköintietujen verottamista työsuhde-etuna, vaikka julkisuudesta on saattanut syntyä tällainen kuva. Eli kerrotaan faktat siitä, mitä olemme esittäneet.

Annoimme lausunnon liikenteen työsuhde-etujen verotusta koskevista ehdotuksista syyskuussa. Luonnos hallituksen esityksestä ja SAK:n lausunto keskittyi työsuhdeautojen verotusarvon alentamiseen, sähköautojen latausetujen muutoksiin, työsuhdematkalipun verovapauden korotukseen, työsuhdepolkupyörän muuttamiseen verovapaaksi eduksi ja työsuhdesähköauton latauslaitteiden verokohtelun muutoksiin. 

Media nosti SAK:n lausunnon viimeisestä kappaleesta esiin kohdan, jossa mainittiin pysäköintietu:

SAK:n mielestä on edelleen tarkoituksenmukaista selvittää, olisiko työnantajan ilmaiseksi tarjoaman arvokkaan pysäköintiedun (esimerkiksi nimikoitu paikka kaupungin keskustassa olevassa parkkihallissa) muuttamisella veronalaiseksi eduksi vaikutuksia kevyen ja julkisen liikenteen käyttöön.

Kyseisessä kohdassa puhutaan pysäköintiedun verotuskohtelun selvittämisestä. Myös valtiovarainministeriön liikenteen verotuksen uudistamista selvittävä työryhmä on väliraportissaan tuonut esiin pysäköintietujen verokohtelun. Edellä mainitussa SAK:n sitaatissa lähdeviitteenä on tämä valtiovarainministeriön työryhmän raportti

Sitaatti on myös SAK:n neljän sivun lausunnossa ainoa kohta, jossa pysäköintiedusta ylipäätänsä puhutaan. 

SAK:n viimeisin kanta pysäköintietuun on alkuperäisen liikenteen työsuhde-etujen verotusta koskevan lausuntomme mukainen. Alkuperäisessä lausunnossa SAK korosti myös selvityksen tarvetta:

SAK:n mielestä tulisi selvittää, kannustaisiko työnantajan ilmaiseksi tarjoaman arvokkaan pysäköintiedun muuttaminen veronalaiseksi eduksi kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen käyttöön.

Kootusti SAK:n molemmista lausunnoista on tärkeää nostaa esiin erityisesti kaksi seikkaa:

  1. SAK esittää ainoastaan pysäköintiedun verotuskohtelun selvittämistä, eikä verotuksen kiristämistä.
  2. SAK puhuu (rahamääräisesti) arvokkaista pysäköintieduista.

 

Jälkimmäisen noston osalta on hyvä täsmentää, että pysäköintieduissa on paljon alueellisia eroja, jotka tulee ottaa mahdollisessa selvityksessä huomioon. Alueellisten seikkojen lisäksi asiassa tarvitaan tarkempaa tietoa esimerkiksi päästö- ja verotuottovaikutuksista.

Pidämme arvokkaana keskustelua verolainsäädännön muutostarpeista sekä verojärjestelmän kehityksestä. Kattava ja perusteellinen selvitystyö sekä dialogi on tärkeä osa veropoliittista valmistelutyötä. Yhteisenä tavoitteena Suomessa on laaja sekä tiivis veropohja.