Perhevapaauudistus myös yksinhuoltajien etu

Blogi 16.12.2016 16:13 Kaukoranta Ilkka
SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta

Nykyinen perhevapaajärjestelmä ei kohtele kaikkia perheitä tasapuolisesti. SAK:n esittämä perhevapaauudistus korjaisi erilaiset epäkohdat ja kohtelisi kaikkia perheitä yhdenvertaisesti.
Esimerkiksi yksinhuoltajaäidillä on vähemmän vanhempainpäivärahapäiviä käytettävissään kuin kahden vanhemman perheellä. Lasta yksin hoitava äiti voi käyttää äitiysrahan ja vanhempainrahan, mutta isyysrahaan hänellä ei ole oikeutta.
Kokonaisuudessaan yksinhuoltajalla on isyysrahan verran, eli 54 päivää, vähemmän ansiosidonnaista vanhempainvapaata kuin kahden vanhemman perheellä. Epäkohdasta kärsii vuosittain 4 000 perhettä.

Lasta yksin hoitavat isät jäävät vaille etuuksia

Erityisen surkea tilanne nykyjärjestelmässä on lasta yksin hoitavilla isillä. Yksinhuoltajaisällä ei ole välttämättä lainkaan oikeutta isyysrahaan tai vanhempainrahaan.
Isä saa oikeuden isyysrahaan ainoastaan silloin, jos hän asuu lapsen äidin kanssa avoliitossa tai avioliitossa.Vanhempainrahaan yksinhuoltajaisä saa oikeuden vain, jos vanhemmat ovat olleet avio- tai avioliitossa aiemmin. Näin on myös silloin, jos äidin sijaan isä on hoitanut lasta syntymästä lähtien.

SAK:n perhevapaamalli kohtelisi perheitä tasapuolisesti

Perhevapaita on uudistettava, jotta kaikkia perheitä kohdellaan tasa-arvoisesti. Yksinhuoltajien näkökulmasta olennaisinta on, että SAK:n malli takaisi kaikille perheille samat oikeudet vanhempainpäivärahoihin, jolloin yhden vanhemman perheiden syrjiminen loppuisi.
SAK:n perhevapaamallissa äitiys- ja isyysraha korvattaisiin vanhempainrahalla. Vanhempainrahaa olisi kaikilla perheillä käytettävissä samat 12 kuukautta. Kahden vanhemman perheissä vanhempainraha jaettaisiin puoliksi vanhempien kesken ja yhden vanhemman perheissä se olisi kokonaisuudessaan yhden vanhemman käytettävissä.

Tukipäiviä voidaan siirtää

SAK:n mallissa vanhemmilla olisi oikeus siirtää omia vanhempainrahapäiviään muulle perheenjäsenelle. Kahden vanhemman perheissä vanhemmat voisivat esimerkiksi siirtää tukipäiviä keskenään. Vastaavasti yksinhuoltaja voisi siirtää osan omista vanhempainrahapäivistään muun muassa lapsen isovanhemmalle tai kummille, ja vahvistaa näin turvaverkkoaan.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön Monimuotoiset perheet -työryhmä on haarukoinut erilaisten perheiden kohtaamia epäkohtia ja mahdollisia ratkaisuja. Epäkohtia on mahdollista korjata nykyjärjestelmän pohjalta erilaisilla laastariratkaisuilla, mutta selkeintä olisi uudistaa koko järjestelmä lähtökohdiltaan tasa-arvoiseksi.
Perhe-etuudet, jotka pohjautuvat sukupuolisidonnaisiin isyys- ja äitiysrahaan, eivät laastariratkaisujenkaan jälkeen luontevasti toimi perheissä, joissa ei ole isää tai äitiä. Siksi järjestelmä tarvitsee kokonaisuudistuksen SAK:n ehdottamaan tapaan.

SAK:n ekonomisti Ilkka Kaukoranta