Onko työnantajien yllytys hämäystä?

Blogi 14.03.2017 10:20 Huutola Matti
SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola

Ensi syksynä useat työehtosopimukset ovat katkolla. Se, mitä neuvotteluihin tarvitsisimme, olisi aitoa keskustelua ja luottamusta. Nyt suuntana on vastakkainasettelu.

Tuskin on muste kuivunut suuren väännön jälkeen solmitusta kilpailukykysopimuksesta, kun vyörytys palkansaajia kohtaan jatkuu edelleen. Jo pitkään sosiaalisessa mediassa ja muissa medioissa on ollut käynnissä hyökkäys yleissitovien työehtosopimusten musertamiseksi.

EK:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Mattila vei hyökkäyksen vielä pidemmälle sunnuntaina julkaistussa Helsingin Sanomissa. Hän kertoi tavoitteekseen paikallisen sopimisen työpaikoilla johdon ja työntekijän kesken ilman työehtosopimusten tuomaa turvaa.

Jo aiemmin saimme kuulla työnantajajärjestö Metsäteollisuuden vetäytymisestä Suomen mallin rakentamisesta sekä EK:n irtisanomista keskusjärjestösopimuksista, joissa on sovittu muun muassa luottamusmiesten asemasta, koulutuksesta, työelämän laadusta ja ay-jäsenmaksujen perimisestä ja tilittämisestä.

Onko provokaation tarkoituksena hämätä niin, ettemme keskustele yritysten velvollisuudesta muuttaa niille ojennettu kiky-potti tuottavuudeksi ja uusiksi työpaikoiksi?  Keskustelusta on nimittäin unohtunut palkansaajien antama tuki viennille, yrityksille ja työllisyydelle.

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä on tähän saakka perustunut sopimiseen ja yhteiseen näkemykseen vallitsevasta taloustilanteesta. Se on raamittanut sopimusratkaisuja ja antanut ennustettavuutta hallitukselle sekä yrityksille.

Toivottavasti maamme hallitus ymmärtää huolehtia tästä vakaudesta tekemällä kehysriihessä luottamusta rakentavia toimia ja ratkaisuja. Näin työelämän muutoksia haluavat ääripäät eivät voi tuhota sopimiseen perustuvia työmarkkinoita.

Yksi tärkeimmistä asioista on huolehtia yleissitovuuden säilymisestä. Yleissitova työehtosopimus on erittäin hyvä tapa taata vähimmäisehdot kaikkein heikoimmassa asemassa oleville saman alan työntekijöille. Suurimmaksi osaksi työpaikoilla sovitaan niin sanotun normaalisitovuuden pohjalta, jolloin työehdot sovitaan paikallisesti yritykselle ja toimialalle sopivalla tavalla.

Vähimmäisehtojen varmistaminen tekee yritysten välisestä kilpailusta tasavertaista: yritykset kilpailevat reiluilla pelinsäännöillä, laadulla ja tuottavuudella, eivätkä suinkaan ihmisten hyväksikäytöllä ja palkkadumppauksella.

Matti Huutola
SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja, järjestöjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Lapin kansassa 14. maaliskuuta 2017