Olisiko vetovoima parempi ratkaisu kuin irtisanomisen helpottaminen?

Blogi 29.12.2021 14:24 Hyttinen Kai
Kai Hyttinen. Kuva: Patrik Lindström

Yksi kolmesta työntekijästä ei ehdi tai pysty tekemään työtään niin hyvin ja huolellisesti kuin haluaisi. SAK on tutkinut tämän työolobarometrin havainnon syitä ja seurauksia eri haastattelumenetelmin koko vuoden. Useilla työpaikoilla on liian vähän työntekijöitä, jolloin työtään ei pysty tekemään kunnolla ja keskittyä olennaiseen. Työn henkinen kuormittavuus on lisääntynyt entisestään korona-aikana, minkä seurauksena monet väsyvät ja haluavat vaihtaa työpaikkaa tai alaa.

Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen kertoi tiedotteessa, että heidän gallupinsa mukaan kaksi kolmesta työnantajayrityksestä kärsii työvoimapulasta. Hän peräänkuuluttaa toimia, joilla edistettäisiin työvoimareservien saamista työmarkkinoille.

Työvoiman saatavuuteen vaikuttaa kuitenkin moni asia. Jos avoinna olevan työn laatu on huono, ei paikkaan ole tulijoita. Huono laatu voi tarkoittaa esimerkiksi työn osa-aikaisuutta tai riittämätöntä palkkaa. Suomessa oli viime vuonna yli 100 000 vastentahtoista osa-aikatyötä tekevää työntekijää. Eli työntekijöitä, jotka haluaisivat tehdä kokoaikatyötä tai lisää työtunteja, mutta työnantajat eivät niitä tarjoa. Meillä on yli 200 000 työssä olevaa työnhakijaa, jotka etsivät uutta työpaikkaa tai työnantajaa. Heitä ei saisi unohtaa kohtaannosta puhuttaessa.

SAK:n viimeisimmässä tutkimuksessa sosiaali- ja palvelualoilla työskentelevät naiset pääsivät kuvailemaan arkeaan. Eli juuri niiden alojen työntekijät, joissa on kroonista pulaa tekijöistä. Tutkimuksessa kysyttiin, mitä he toivoisivat unelmiensa työpäivältä. Yksi toivoi, että ehtisi pitää lakisääteiset tauot, toinen haluaisi antaa huomiota hoidettavistaan myös niille, jotka eivät itse sitä äänekkäästi vaadi ja kolmas halusi vaikuttaa koko päivän korvan juuressa pauhaavaan taustamusiikkiin.

Palkan ja riittävien työtuntien lisäksi työntekijät toivovat viihtyisää työympäristöä, vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja mahdollisuuksia tehdä työnsä niin hyvin ja huolellisesti kuin mahdollista. Pentikäinen kuitenkin tarjoaisi hoitokeinoiksi työvoimapulan helpottamiseen henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista, määräaikaisten työsopimusten tekemisen helpottamista ja palkan sivukulujen alentamista. Olisiko kuitenkin helpompi parantaa yritysten kulttuuria ja resursseja niin että sen on mahdollista saada osaavaa, sitoutunutta ja motivoitunutta työvoimaa?  

Teksti julkaistiin ensimmäisen kerran Savon Sanomissa 29.12.2021