Nuorisobarometri paljastaa: Nuoret kaipaavat hyvää työtä

Blogi 23.04. 12:23 Heinikoski Mikko
SAK:n koulutusasioiden päällikkö Mikko Heinikoski

Maanantaina julkaistiin vuosittainen nuorisobarometri, jonka teemana tänä vuonna on työ ja yrittäjyys. Aihe on erittäin ajankohtainen ja barometri tuottaa todella tärkeää tietoa nuorten näkemyksistä ja kokemuksista työelämästä.

Tärkeimpiä huomioita nuorisobarometrissa on, että nuorten odotukset työstä eivät poikkea niin radikaalisti muista työikäisistä kuin joskus annetaan ymmärtää. Työtä arvostetaan ja palkkaa pitää saada. Hyvin harva haaveilee arjesta ilman työtä.

Työelämän toimijoiden on syytä tutustua barometriin.

Nuoret näkevät työssä laajemmin muitakin ulottuvuuksia kuin palkan. Työssä viihtyminen ja itsensä toteuttaminen korostuvat nuorten näkemyksissä. Saman asian kääntöpuolena on pelko työssä uupumisesta ja loppuunpalamisesta. Nuorten aikuisten kasvavat mielenterveysongelmat vahvistavat uhan olevan todellinen. Etenkin naisten kohdalla epävarmuus korostuu. Taustalta löytyy muun muassa työelämän segregaatio. Ammattiliittojen tavoitteet työelämän laadun parantamisesta ovat entistäkin ajankohtaisempia.

Työelämän toimijoiden on syytä tutustua barometriin ja miettiä toimintamallien kehittämistä. Jos työ ei tarjoa muuta sisältöä kuin heikon toimeentulon ja henkistä kuormittavuutta, niin työvoiman saatavuudessa on varmasti ongelmia. Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen paras investointi, jonka arvoa ei aina nähdä.

Nuorten näkemykset antavat myös ammattiliitoille eväitä kehittää omaa toimintaa. Nuorten toiveet edunvalvonnasta ja palveluista pitää huomioida ja sovittaa yleisiin tavoitteisiin. Valitettavasti tutkimuksessa ei kysytty nuorten näkemyksiä järjestäytymistä ja ammattiliitoista. Liittoon kuulumisen hyöty havaitaan, kun työelämässä on tavallista enemmän epävarmuutta. Nyt päällä oleva kriisitilanne osoittaa liittojen tarpeellisuuden.

Hyvää työtä! – Nuorisobarometri 2019 selvittää nuorten kuvaa työstä ja yrittäjyydestä. Barometrissa tarkastellaan työn luonteen ja työn teettämisen tapojen muutosta. Barometri perustuu 1907 nuoren puhelinhaastatteluun.

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Barometrin julkaisee Valtion nuorisoneuvosto yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa.