Miksi SAK haluaa tukea lasten varhaiskasvatukseen osallistumista?

Blogi 08.11.2017 14:53 Glantz Tuuli
SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz

Minna Mustonen ja Roberta Fabritius Lapsiperheiden Etujärjestö ry:stä ihmettelevät (HS 8.11.2017), milloin työmarkkinakeskusjärjestöistä tuli lapsen kehityksen asiantuntijoita. Mustonen ja Fabritius viitannevat siihen, että muun muassa SAK on aktiivisesti peräänkuuluttanut varhaiskasvatuspalvelujen laadun takaamista ja jokaisen lapsen tasavertaista mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatukseen.

Laadukas varhaiskasvatus antaa hyvät lähtökohdat oppimiseen peruskoulussa ja toisella asteella. Tämä käy ilmi esimerkiksi Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 -ohjeistuksesta. Ryhmäkokojen on oltava pieniä ja varhaiskasvattajia riittävästi, jotta voidaan taata laadukas varhaiskasvatus.

Suomalainen varhaiskasvatus on yksi maailman parhaimpia, erityisesti jos mitataan varhaiskasvatuksen ammattilaisten koulutusta sekä lapsien määrää opettajaa kohden. Silti varhaiskasvatuksen käyttö on meillä vähäistä: vain neljässä muussa Euroopan maassa varhaiskasvatukseen osallistuu Suomea vähemmän 3–5-vuotiaita lapsia.

Miksi siis emme haluaisi tukea lasten varhaiskasvatukseen osallistumista?

Vain neljässä muussa Euroopan maassa varhaiskasvatukseen osallistuu Suomea vähemmän 3–5-vuotiaita lapsia.

Perhevapaissa on monta muuttujaa: lapset, isät, äidit, erilaiset perheet, työ, varhaiskasvatus ja tukijärjestelmä. Kokonaisuus on otettava huomioon. On mietittävä, mitä ja miten yhteiskunnan tulisi tukea perheitä heidän hyvin erilaisissa tilanteissaan ja valinnoissaan.

SAK:n perhevapaamallissa tämä kokonaisuus on otettu huomioon.

Yhteys molempiin vanhempiin on lapsen edun mukaista. SAK:n malli rohkaisee isiä käyttämään perhevapaita pidentämällä korvamerkittyä vapaata sekä lisäämällä joustoja. Malli mahdollistaa yksittäisten perhevapaapäivien pitämisen ja osa-aikaisen työskentelyn, mikä helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja vähentää pitkien yhtäjaksoisten perhevapaiden tarvetta.

Lapsen edun mukaista on myös varhaiskasvatukseen osallistuminen. Riittävän pitkä perhevapaa mahdollistaa lapselle turvallisen hoivan sekä lapsen ja vanhempien välisen kiintymyssuhteen rakentumisen. Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut edistävät lapsen kehitystä.

Kokopäiväinen varhaiskasvatukseen osallistuminen ei kuitenkaan aina ole lapselle paras vaihtoehto. Tämänkin takia SAK haluaa joustavoittaa perhevapaiden käyttöä, jolloin lapsi voisi helpommin osallistua osa-aikaisesti varhaiskasvatukseen ja vanhempi vastaavasti olla joustavasti töissä. Osa-aikainen osallistuminen varhaiskasvatukseen on sitä tärkeämpää mitä nuorempi lapsi on, jotta sopeutuminen täysipäiväisen kotona olon ja varhaiskasvatuksen välillä olisi mahdollisimman helppoa. Lasta voi kuitenkin SAK:nkin mallissa edelleen hoitaa kotona vanhempain- ja hoitorahan turvin, kunnes lapsi on 3-vuotias.

SAK:n perhevapaamalli siis parantaisi mahdollisuuksia perheen ja työn yhteensovittamiseen monin tavoin. Malli lisäisi joustavuutta, kannustaisi lapsen osallistumista varhaiskasvatukseen ja tukisi molempia vanhempia nykyistä tasavertaisemmin.

Tuuli Glantz
SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija
@TuuliGlantz