Lupaus paremmasta vai vain törkeää hyväksikäyttöä?

Blogi 11.02. 15:50 Linna Kristiina
Kristiina Linna

Viime aikoina uutiset työntekijöiden järkyttävästä hyväksikäytöstä ovat lisääntyneet. Esimerkiksi on käynyt ilmi, että ulkomaalaiset työntekijät ovat joutuneet maksamaan välityspalkkiota työpaikasta Suomessa. Palkkiot ovat olleet suuruusluokaltaan jopa tuhansia tai pahimmissa tapauksissa kymmeniä tuhansia euroja. Summat ovat työntekijöille heidän kotimaansa elintasoon verrattuna todella suuria. Viranomaiset eivät yleensä ole saaneet tekijöitä rikosoikeudelliseen vastuuseen, koska maksut on maksettu ulkomailla, eikä rikollinen teko siis ole tapahtunut Suomessa.  

Maksun periminen työnvälityksestä on Suomessa rangaistava teko, josta seurauksena voi olla sakkoa tai enimmillään vuosi vankeutta. Maksukiellosta on säädetty meillä laissa, joka koskee julkisia työvoima- ja yrityspalveluita ja rangaistuksesta puolestaan on määrätty Suomen rikoslaissa.

Tiedossani on esimerkiksi tapaus elintarviketeollisuudesta, jossa ulkomaalainen työnjohtaja värväsi tehtaaseen työntekijöitä ja peri heiltä maksuja, jotka maksettiin työnjohtajan pankkitilille heidän yhteisessä kotimaassaan. Marjatiloille tulevilta työntekijöiltä oli monissa tapauksissa peritty maksuja Thaimaassa ja Vietnamissa. Joillekin työntekijöille taas oli luvattu ilmainen lentolippu Suomeen ja takaisin, mutta matkan hinta perittiin kuitenkin myöhemmin takaisin joko suoraan palkasta tai pyytämällä maksua välittäjälle jälkikäteen.

Työnvälitysmaksun periminen on hyvin yleistä erityisesti maataloudessa ja puutarha-aloilla. Suomalaiset maatalousyrittäjät vaikuttavat olevan yleensä tietämättömiä perityistä palkkioista, vaikka osa heistä saattaakin aavistaa, että maksuja peritään. Silmien ummistaminen pahentaa tilannetta.   

Julkisuuteen on nyt tullut jonkin verran myös tapauksia, joissa kynnysrahoja työpaikan saamiseksi on maksettu vasta Suomessa, jolloin tekijät voidaan asettaa Suomessa syytteeseen. Tekijöitä epäillään törkeästä kiskonnasta. Hienoa, että työntekijät ovat uskaltaneet ilmoittaa poliisille rikoksista!

Työntekijöiden hyväksikäyttö eri tavoilla elää edelleen. Tästä olemme saaneet jo tämänkin vuoden aikana useita todisteita. Työnvälitysmaksun periminen on vain yksi osa tätä laaja-alaista työntekijöiden hyväksikäyttöilmiötä. Julkisuuteen nousevat tapaukset ovat vain jäävuoren huippu ja suurin osa tapauksista jää kokonaan tutkintojen ulkopuolelle.

Jos sinun työpaikallasi on henkilöitä, jotka kertovat maksaneensa työnvälityspalkkioita, pyydä heitä kääntymään liiton, aluehallintoviraston tai poliisin puoleen. Tekijät täytyy saada tästä hyväksikäytöstä vastuuseen. Myös SAK:n työsuhdeneuvonnasta voi kysyä neuvoa, vaikka ei kuuluisikaan ammattiliittoon.

Työnvälityksestä ei kuulu Suomessa maksaa, tästä on jo laissamme onneksi säädetty. Sen lisäksi SAK esitti hetki sitten viisi tarpeellista lainsäädännön muutosta, joiden avulla voitaisiin kitkeä etenkin ulkomaalaisperäisten työntekijöiden räikeää hyväksikäyttöä.