Blogi

Lautaniemi Ella

Ella
Lautaniemi
Sosiaalipsykologi

Sosiaalipsykologi Ella Lautaniemi (VTM) työskenteli keväällä 2019 SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeessa. Lautaniemi teki SAK:lle selvityksen monikulttuuristen työpaikkojen henkilöstöpolitiikasta.

Lautaniemi on kiinnostunut etsimään sekä tunnistamaan hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta lisääviä ja arjen vuorovaikutusta parantavia ratkaisuja. Hän on työskennellyt erilaisten projektien parissa esimerkiksi Kelassa, Helsingin yliopistolla ja Helsingin kaupungilla.

Ella Lautaniemi