ILO:n työkonferenssissa merkittävä päätös – oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön osaksi työelämän perusoikeuksia 

Blogi 28.06.2022 16:00 Ilveskivi Paula
Paula Ilveskivi

Maailmassa miljoonat ihmiset altistuvat joka päivä vaaralliselle työympäristölle, jossa on paljon työtapaturmia ja -kuolemia sekä ammattitauteja. 

Vuosittain yli kolme miljoonaa työntekijää kuolee työssään tai työhön liittyviin sairauksiin ja kymmenet miljoonat työntekijät kärsivät työssä aiheutuvista vammoista ja sairastumisista. Yhä edelleen muistamme Rana Plaza -vaatetehtaan tulipalon ja rakennuksen romahtamisen Dhakassa, Bangladeshissa vuonna 2013. Katastrofissa kuoli ainakin 1 132 ihmistä ja loukkaantui yli 2 500, joista suurin osa oli pientä palkkaa saavia tyttöjä ja naisia. Kenenkään ei pitäisi kuolla työssään. 

Ammattiliitot ovat vaatineet ja kampanjoineet maailmanlaajuisesti jo pitkään, jotta oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön tunnustettaisiin jokaisen työntekijän oikeudeksi.

Merkittävä läpimurto työterveyden ja -turvallisuuden alalla saatiin, kun Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työkonferenssin täysistunto hyväksyi 10. kesäkuuta päätöslauselman, jolla lisättiin oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön osaksi työelämän perusoikeuksia ja -periaatteita. 

Tähän asti työelämän perusperiaatteet ja -oikeudet on jaettu neljään kategoriaan, joita ovat järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus, kaikenlaisen pakkotyön ja pakollisen työn poistaminen, lapsityövoiman poistaminen ja syrjinnän kielto. Työkonferenssin tuoreella päätöksellä oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön tuli viidenneksi kategoriaksi työelämän perusoikeuksiin. Työelämän perusoikeudet ilmenevät ILO:n ydinsopimuksissa, joihin nyt lisättiin sopimukset nro 155 ja 187. 

Työelämän perusoikeuksien ja -periaatteiden merkitys nojaa vuoden 1998 julistukseen, jossa ILO:n jäsenvaltiot ilmaisevat sitoutuneensa noudattamaan, edistämään ja toteuttamaan järjestön ydinsopimuksissa ilmaistuihin perusoikeuksiin liittyviä periaatteita. Näin toimitaan riippumatta siitä ovatko jäsenvaltiot ratifioineet ne, eli saattaneet kansallisesti voimaan kyseisiä ydinsopimuksia.

Työsuojelun ja terveellisen ja turvallisen työympäristön nostaminen osaksi ILO:n ydinsopimuksia hyödyttää työssäkäyviä ihmisiä ympäri maailmaa.

Vaikka julistus on luonteeltaan poliittinen julkilausuma, eikä samalla tavoin oikeudellisesti velvoittava kuin jäsenvaltioiden hyväksymät kansainväliset sopimukset, sillä on tärkeä rooli työntekijöiden aseman parantamisessa maailmanlaajuisesti.  

Julistukseen liittyy kiinteästi seurantamenettely, jonka tarkoitus on kannustaa jäsenvaltioita perusperiaatteiden ja -oikeuksien edistämisessä. Jäsenvaltioiden velvollisuuden vastapainona julistuksessa on lausuttu ILO:n velvollisuus auttaa kaikin käytettävissään olevin keinoin jäsenvaltioita julistuksen tavoitteiden saavuttamisessa. ILO:n työelämän perusoikeuksilla on maailmanlaajuista merkitystä myös erilaisissa kauppa- ja rahoitussopimuksissa, joko osana sopimusta tai sen liitteissä. 

Työsuojelun ja terveellisen ja turvallisen työympäristön nostaminen osaksi ILO:n ydinsopimuksia hyödyttää työssäkäyviä ihmisiä ympäri maailmaa ja auttaa kitkemään työturvallisuuden laiminlyöntien seurauksena aiheutuneita kuolemaan ja vammautumiseen johtavia onnettomuuksia työelämästä. 

ILO:n hyvien päätösten lisäksi hyviä päätöksiä tarvitaan jokaisessa maassa ja jokaisella työpaikalla!