Ikääntyneiden työttömyyden pitkittyminen on aiempaa todennäköisempää

Blogi 12.01.2017 14:10 Kaukoranta Ilkka
SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta

Valtiosihteeri Martti Hetemäki kirjoitti vuoden vaihteessa työttömyyteen liittyvistä myyteistä. Myyttien kumoamisen sijasta hän tuli luoneeksi uuden. Hetemäki kirjoitti näin:

Yhden myytin mukaan yli 50- tai ainakin yli 60-vuotiaat kelpaavat aiempaa huonommin työnantajille, mutta työttömyys kyllä laskee suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Faktat eivät tue näitä väitteitä.

Todellisuudessa yli 50-vuotiaiden työllisyysaste on noussut. Sitä nuorempien työllisyysaste on sen sijaan viime vuosina jatkanut laskuaan, vaikka suuria ikäluokkia on jo jäänyt eläkkeelle.

Ikääntyneiden työllisyysaste on tosiaan noussut, mutta se ei kerro 50- ja 60-vuotiaiden työllistymistodennäköisyydestä. Ikääntyneiden työttömyyden pitkittymisen todennäköisyyden näkee työllisyystilastoja paremmin työnvälitystilastoista.

Alkaneiden työttömyysjaksojen %-virta 12 kk:n työttömyyteen (edeltävän 12 kk:n keskiarvo)
Yli 50 v työttömäksi jääneiden työttömyydet pitkittyvät aiempaa enemmän

Työnvälitystilastot osoittavat, että työttömäksi jääneiden 50–64 vuotiaiden pitkittyneen työttömyyden riski on kasvanut. Vielä 2008 vain kuusi prosenttia työttömäksi jääneistä 50–54 vuotiaista oli työttöminä vähintään 12 kuukautta, mutta nyt vastaava osuus on kolminkertainen. Parhaimmillaan 60–64 vuotiaina työttömäksi jääneistä vajaa neljännes (23 %) oli työttöminä yli vuoden, mutta nyt osuus on melkein puolet (48 %).

Ikääntyneiden työllisyyden paraneminen on toki iloinen asia. Ikävä kyllä se ei todista, että ikääntyneiden olisi aiempaa helpompi löytää töitä.

Ikääntyneiden uudelleen työllistymistä pitää siis edelleen parantaa. Yksi keino tähän voisi olla aikuiskoulutuksen uudistaminen SAK:n ehdottamalla tavalla.

Ilkka Kaukoranta
SAK:n ekonomisti
@ikaukora