Asiantuntijoilta tukea SAK:n EMU-linjalle – Yhteisvastuu ja markkinakuri täydentävät toisiaan

Blogi 18.01.2018 09:48 Lainà Patrizio
SAK:n ekonomisti Patrizio Lainà

Tunnetuista ranskalaisista ja saksalaisista ekonomisteista koostuva asiantuntijaryhmä pohtii EMU:n uudistamista  eilen julkaistussa raportissa. Muun muassa HS uutisoi aiheesta.

Raportti on hyvin lähellä SAK:n EMU-linjauksia. Asiantuntijaryhmän mukaan yhteisvastuu ja markkinakuri tulisi nähdä toisiaan täydentävinä eikä poissulkevina asioina. Samaa olen esittänyt aiemmin SAK:n blogissa.

Asiantuntijaryhmän lähtökohtana on, että sekä Ranskan että Saksan näkemykset euroalueen uudistamiseksi on otettava vakavasti. Lisäksi EMU:n uudistaminen on välttämätöntä, koska nykyisin se ei ole kestävällä pohjalla.

Asiantuntijaryhmän mukaan jäsenmaiden täytyy vastata omista veloistaan eli niin sanottu ”no bailout” -sääntö palautetaan. Jotta jäsenmaa voi saada kriisien aikana hätälainoitusta yhteisestä kassasta, täytyy ensin toteuttaa velkajärjestely. SAK on ollut tässä samoilla linjoilla.

Asiantuntijaryhmä ehdottaa finanssipoliittisten sääntöjen yksinkertaistamista, mitä Saksa ja Suomi ovat vaatineet myös omissa linjauksissaan. Poikkeuksellista asiantuntijaryhmän ehdotuksessa on, että siinä esitetään konkreettinen keino muuttaa sääntöjä. Asiantuntijaryhmä ehdottaa finanssipoliittiseksi kehikoksi menosääntöä, jota ohjaa pitkän aikavälin tavoite vähentää velkaantuneisuutta.

Julkisen velan vähentämiseen tähtäävä menosääntö pohjautuu poliittiseen näkemykseen finanssipolitiikan liikkumatilan keinotekoisesta pienentämisestä. Tästä syystä asiantuntijaryhmän versio finanssipolitiikan säännöistä ei ole kannatettava.

Ei ole mitään objektiivisesti perusteltua syytä, miksi finanssipolitiikan liikkumatilaa pitäisi keinotekoisesti pienentää, jos jäsenmaa vastaa omista veloistaan.
SAK:n mielestä tulisi mennä pidemmälle ja poistaa finanssipoliittiset säännöt kokonaan.

Yksinkertaisiakaan finanssipolitiikan sääntöjä on vaikea perustella, jos jäsenmailla on aito omavastuu finanssipolitiikasta.

Lisäksi asiantuntijaryhmän ehdotus finanssipolitiikan uusiksi säännöiksi sisältää niin monta elementtiä, että on vaikea puhua sääntöjen yksinkertaistamisesta. Ennemminkin kyseessä on sääntöjen automatisointi, joiden noudattamiseen jätetään kuitenkin ulospääsytie poliittisesti tulkittavissa ”poikkeuksellisissa tilanteissa”.

SAK:n linjan mukaisesti asiantuntijaryhmä tunnistaa tarpeen finanssipolitiikan kapasiteetin kasvattamiselle etenkin kriisiaikoina. Tämän korjaamiseksi a-ryhmä ehdottaa yhteistä finanssipolitiikkaa, joka toteutettaisiin jälleenvakuutusrahaston ja ”turvasijoitusten” (eurobondien) muodossa.

Yhteistä budjettia ei kuitenkaan pohdita, sillä ryhmän mukaan koskaan ei ole luotu budjettia ainoastaan makrotaloudellisessa vakautustarkoituksessa. Yhteinen budjetti voi lähteä ainoastaan yhteisistä poliittista päätöksistä rahoittaa julkishyödykkeitä. Lisäksi yhteinen budjetti edellyttää tilivelvollisuutta parlamentille, mitä myös SAK on vaatinut.

Patrizio Lainà
ekonomisti
Twitter @PatrizioLaina