Asiallista verokeskustelua

Blogi 21.08.2017 12:54 Kaukoranta Ilkka
SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta

Kirjoitin viime viikolla Jakovara-blogiin yrittäjien ja palkansaajien verotuksen eroista. Siitä on tullut paljon palautetta: toistaiseksi 32 kommenttia suoraan blogissa, Minna Isoahon blogi, Suomen Yrittäjien blogi ja lukuisia kommentteja somessa.

Nähdäkseni missään näissä ei vielä ole kiistetty blogini varsinaista viestiä: kaikki verot ja maksut huomioiden verokiila on palkkatyössä kireämpi kuin yrittäjätyössä.

Minna Isoahon blogiin vastasin Twitterissä. Tässä blogissa paneudun Suomen Yrittäjien sivuilla julkaistuun blogiin.

Pääekonomisti Mika Kuismanen ja ekonomisti Petri Malinen kritisoivat väitettäni, että SY johdonmukaisesti levittäisi virheellistä väittämää siitä, että yrittäjien verotus on kireämpää kuin palkansaajien. Heidän mukaansa "SY:n [Yrittäjien tulot ja verot] selvityksessä todetaan avoimesti se, että syy YEL-vakuutetun kireämpään verotukseen on juuri sosiaaliturvamaksujen kohdentumisessa".

On totta, että selvityksessä mainitaan erojen johtuvan eroista sosiaaliturvamaksuissa, mutta avoimuuteen mielestäni kuuluisi sekin, että todettaisiin että kaikki maksut huomioiden palkkatyön verokiila on kireämpi. Tätä ei kuitenkaan todeta. Sen sijaan erityisesti tiedotteissa painotetaan yrittäjien verotuksen olevan kireämpää:

2011: Yrittäjän verotus kireämpää kuin palkansaajan
2012: Yrittäjä maksaa tuloistaan enemmän veroa kuin palkansaaja
2013: Yrittäjää verotetaan ankarammin kuin palkansaajaa
2014: Yrittäjää verotetaan ankarammin kuin palkansaajaa
2015: Yrittäjän veroaste on viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan

Tiedotteissa kritisoidaan, että "verokeskustelussa unohdetaan usein yrittäjän tulojen verotuksen kokonaisuus ja keskustelu rajataan vain tiettyyn osaan tuloja". Samaan aikaan SY kuitenkin itse sivuuttaa laskelmistaan yhden keskeisen osan palkkatyön verotuksesta eli työnantajamaksut. Näin rajaamalla tarkastelua voidaan väittää yrittäjien verotuksen olevan kireämpää. Kyse on kuitenkin osatotuudesta.

Kuten blogissani osoitin, kokonaisuutena palkkatyön verotus on kireämpää. Tätä keskeistä väitettäni Kuismanen ja Malinen eivät vastineessaan kiistä.

Käyn kohta kohdalta läpi muut blogissa esitetyt kritiikit ja kommentit:

  • Kuismanen ja Malinen käyvät läpi YEL-työtulon määrittelyä ja valvontaa. Sisällöstä olen samaa mieltä, mutta en näe miten se on ristiriidassa blogini kanssa. Kiistatonta kuitenkin on, että alivakuuttaminen on hyvää tarkoittavasta laista ja valvonnasta huolimatta harmittavan yleistä.
  • Kuismanen ja Malinen kritisoivat, että annan kuvan, että sekä yrittäjävähennys että listaamattoman osakeyhtiön huojennettu osinko koskisivat kaikkia yrittäjiä kaikissa tilanteissa. Mitään tällaista en blogissani sanonut ja pahoittelen, jos näin väärä käsitys on syntynyt. Listatessani syitä yrittäjien kevyemmälle verotukselle en tarkoittanut näiden kaikkien koskevan kaikkia joka tilanteessa.
  • Arvonlisäverotuksen alarajahuojennuksen osalta Kuismanen ja Malinen esittävät, että väitän sen olevan jotenkin erityisesti yrittäjätyöhön sidottu. En väitä mitään tällaista. Sen sijaan totean, että työnantajayritykset ovat yleensä niin isoja, että käytännössä alarajahuojennus koskettaa lähinnä yksinyrittäjiä.
  • Kuismanen ja Malinen ihmettelevät heittoani siitä, että useimmat ovat tuottavampia palkansaajina kuin yrittäjinä. Tätä olisikin pitänyt avata blogissa paremmin. Oikeastaan tuottavuuden sijaan minun olisi pitänyt sanoa "palkkatyö sopii paremmin useimmille" tai jotain vastaavaa. Tavoitteenahan ei ole tuottavuuden vaan hyvinvoinnin maksimointi. Joka tapauksessa, kun reilut 85 prosenttia työllisistä työskentelee palkkatyössä, niin ihmisten edes jonkinlaiseen rationaalisuuteen uskovalle ekonomistille on ilmeistä, että palkkatyö on useimmille paras vaihtoehto. Verotuksessa yleisenä tavoitteena on neutraalius, eli tavoitellaan verojärjestelmää, joka ei vääristä ihmisten valintoja. Jos ihmiset lähtökohtaisesti haluavat tehdä ja teettää palkkatyötä, verotuksen ei pitäisi ohjata valitsemaan palkkatyön sijasta yrittäjyyttä.

Näistä osin ihan aiheellisista reunahuomautuksista huolimatta Kuismanen ja Malinen eivät nähdäkseni kiistä blogini varsinaista viestiä: palkkatyön verokiila on kireämpi kuin yrittäjätyön.

Ilkka Kaukoranta
SAK:n pääekonomisti
@ikaukora