Kesätyöntekijöiden palkkaaminen SAK:laisille työpaikoille

SAK:n luottamushenkilöpaneeli maaliskuu 2015

SAK:laiset alat tarjoavat kesätöitä viime vuotta niukemmin. Joka viides SAK:n kyselyyn vastanneesta luottamushenkilöstä ilmoittaa, että työnantaja palkkaa kesätyöntekijöitä vähemmän kuin viime vuonna.