Hyvä työ on mahdollista - tekemistä vielä riittää

SAK:n työolobarometri 2018 – työolot
Kuva: iStock

Vuonna 2018 tehdyn työolobarometrin mukaan yhä useampi SAK:lainen työntekijä on huolissaan työn vaikutuksista terveyteensä. Tutkimus osoittaa selkeän muutoksen suhteessa aiempiin vuosiin: tänä vuonna jo 40 prosenttia tutkimukseen vastanneista koki työnsä kuormittavaksi tai haitalliseksi terveydelleen.

Selvitys tarkastelee myös sairauspoissaolojen yhteyttä työolojen laatuun sekä henkisen ja fyysisen väkivallan yleisyyttä SAK:laisessa työelämässä.