Uusi aikuiskoulutus -teeman esittely

SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeen kevään 2017 teemaselvitysten esittely
Hannele Saikkonen vaihtoi alaa useaan otteeseen ja päätyi lopulta kokiksi. Kuva: Patrik Lindström

SAK:n koulutusasioiden päällikön Mikko Koskisen esitys SAK:n edustajiston kokouksessa 1.6.2017. Uusi aikuiskoulutus oli SAK:n Mahdollisuuksien aika -hankkeen teema keväällä 2017.

Aikuiskoulutusteeman puitteissa SAK selvitti muun muassa uuteen ammattiin kouluttautumisen kannusteita ja esteitä aikuisiällä, matalan kynnyksen opiskeluvaihtoehtoja työssä tarvittavien digitaitojen päivittämiseksi sekä koulutuksen vaikutuksia työllistymiseen ja työttömäksi jäämiseen.