Lehdet

SAK julkaisee ruotsinkielistä Löntagaren-lehteä viisi kertaa vuodessa. Lisäksi lähes kaikilla SAK:laisilla ammattiliitoilla on oma lehti jäsenille.

Löntagaren

LöntagarenLöntagaren on SAK:n ruotsinkielinen äänenkannattaja, joka on suunnattu SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen ruotsinkielisille jäsenille. Löntagarenin tehtävänä on antaa lukijakunnalleen tietoja ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta. Varsinaisen ay-toiminnan lisäksi Löntagaren käsittelee myös muita yhteiskuntaelämän aloja.

Löntagarenin levikki perustuu SAK:laisten liittojen tilauksiin. Sen kautta tavoitetaan keskitetysti SAK:n ruotsinkieliset jäsenet.

Löntagaren verkossa
Toimitus ja mediatiedot


Liittolehdet

Ahjo

Metallityöväen Liitto ry
www.ahjo.fi


AKT-lehti

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
www.akt.fi/fi/lehden_arkisto


Ammattisotilas

Aliupseeriliitto ry
www.ammattisotilas.fi


Elintae

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL r.y.
www.selry.fi/viestinta/elintae-lehti


Intiim

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
www.teamliitto.fi/tiedotus/intiim-lehti


Merimies-Sjömannen

Suomen Merimies-Unioni SM-U ry
www.smu.fi/viestinta/merimies-sjomannen


Mestalla.fi-verkkolehti

Rakennusliitto ry
www.mestalla.fi


Meteli

Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry
www.teme.fi/Meteli.htm


Motiivi

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
motiivi.jhl.fi


Muusikko

Suomen Muusikkojen Liitto ry
www.musicfinland.com/sml/muusikko


PAM - palvelun ammattilaiset

Palvelualojen ammattiiliitto PAM
www.pam-lehti.fi


Palveluesimies

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry
www.esimiesliitto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=212


Paperiliitto-lehti

Paperiliitto ry
www.paperiliitto.fi


Rakentaja

Rakennusliitto ry
www.rakennusliitto.fi/rakentaja-lehti


Rautatievirkamies

Rautatievirkamiesliitto ry
www.rautatievirkamiesliitto.fi/fi/jasenille/jasenedut/lehti


Reitti

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
www.pau.fi/viestinta/reitti-lehti


SLSY Info

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys ry
www.slsy.info


Särmä

Puu- ja erityisalojen liitto
www.puuliitto.fi/viestinta/sarma


Tuhti

Tuhti on Tullihallituksen, Tulliliiton, Tullivirkamiesliiton, Tulltjänstemannaförbundetin ja Tullilaitoksen Akavalaisten Yhteistyöryhmän yhteisjulkaisu.

Tulliliitto ry
JHL:n yhteistyöliitto
www.tulliliitto.fi


Unioni

Ilmailualan Unioni IAU ry
www.iau.fi/index.php?mid=13


Vankilavirkailija

Vankilavirkailijain Liitto VVL ry
JHL:n yhteistyöliitto
www.vankilavirkailijainliittovvl.fi


Vasama

Sähköalojen ammattiliitto ry
www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/viestinta/vasama


Venttiili

Raideammattilaisten yhteisjärjestö
www.rautl.fi/jasenyys/venttiili-lehti


Veturimies-lehti

Veturimiesten liitto ry
www.vml.fi/fi/etusivu/lehden_mediatiedot


Ei omaa liittolehteä

  • Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimies Liitto SSSL
  • Yleinen Lehtimiesliitto
  • Rajaturvallisuusunioni