Työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimus Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta 2011

13.01.2012 09:00

Raamisopimus vuosille 2011–2013 taskukokoisena esitteenä. Lopussa sopimus ja sen vaikutukset on esitetty taulukoina ja kuvioina.