Työehtosopimusten päättymisajat

Listassa ovat mukana myös ne päivämäärät, jolloin työehtosopimus on irtisanottavissa. Sulkeissa sopimuksen kattavuus (jos tiedossa), irtisanottavissa olevan sopimuksen päättymisaika ja neuvottelutilanne.

Elokuu 2013

31.8. Päättyviä työehtosopimuksia

IAU:
- Ilmailutietotekniset

Lokakuu 2013

31.10. Päättyviä työehtosopimuksia

Metalliliitto:
- Teknologiateollisuus (100000)
- Malmikaivokset (1000)
- Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta (12500)
- Pelti- ja teollisuuseristysala (2350)
- Jalometalliteollisuus (280)
- Puolustusministeriön työpaikat (300)
- Tekninen huolto ja kunnossapito (800)

Sähköliitto:
- Teknologiateollisuus (2 700)

PAU:
- Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (20100)
- Informaatiologistiikka-ala (1100)

SLSY:
- Matkustamohenkilökunta (2100)

IAU:
- Lentoliikenteen palvelut (3500)

PAM:
- Hiusala (4500)
- Hiihtokeskusala (700)
- Makuuni Oy (450)
- Ohjelmapalveluala (600)
- VVO (400)

Teme:
- Elokuva- ja TV-tuotanto (1000)
- Mediarinki Oy:n henkilöstövuokraus (50)

JHL:
- Finnvera Oyj (JHL:läisiä 100)

Puuliitto:
- Bioenergiateollisuuden palveluyritykset (100)

Marraskuu 2013

30.11. Päättyviä työehtosopimuksia

PAM:
- Kiinteistöpalveluala (47000)
- Golf-ala (1000)

Puuliitto:
- Metsäala (4000)

Joulukuu 2013

31.12. Päättyviä työehtosopimuksia

Teme:
- Teatteriala (3000)
- Yleisradio Oy:n tuotantotyöntekijät (100)
- Yleisradio Oy:n lavastustaiteilijat (30)
- Ylen freelancerit (Yleisradio Oy:tä koskeva ns. näyttelijäsopimus) (600)

Teme ja PAM:
- Yhtyneet-sopimus (Yleisradio ja MTV) (600)
- Kansallisteatterin tekninen henkilökunta (215)

Suomen Muusikkojen Liitto:
- Radion Sinfoniaorkesterin jäsenet (95)
- Radion Sinfoniaorkesterin avustajat (100)
- YLE:n keikkasopimus (100)
- YLE:n nuotinkirjoitussopimus
- Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri

JHL:
- Maaseutuelinkeino- ja neuvonta-ala

PAU:
- Kollektivavtal gällande Posten Åland och dess arbetstagare

Tammikuu 2014

31.1. Päättyviä työehtosopimuksia

AKT:
- Ahtausala (3 400)
- Öljytuote- ja säiliöautoala (2 000)
- Kuorma-autoala (17 000)
- Linja-autoala (8 000)
- Linja-autoasemat (500)
- Autoliikenteen huoltokorjaamot (2 000)
- Terminaalitoiminta (700)
- Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät (1 000)
- Taksiliikenne (900)
- Airpro Oy

Puuliitto:
- Mekaaninen metsäteollisuus (18000)
- Metsäkoneala (2500)
- Maaseutuelinkeinot (13000)
- Puutarha-ala (2000)
- Viherala (200)
- Turkistuotantoala (200)

JHL:
- Työterveyslaitos (JHL:läisiä 80)
- Eläketurvakeskus (390)

PAU:
- Tavarankuljetusala (DHL Freight Oy) (100)
- Rahankäsittelypalveluala (600)

Metalliliitto:
- Mekaanisen metsäteollisuuden huolto-osastot (400)

Sähköliitto:
- Mekaaninen metsäteollisuus (260)

Helmikuu 2014

28.2. Päättyviä työehtosopimuksia

JHL:
- Kunta-alat (JHL:läisiä 120 000)
- Yksityinen terveyspalveluala (JHL:läisiä 1500)
- Yksityinen sosiaalipalveluala (JHL:läisiä 7000)

Puuliitto:
- Taimitarha-ala (1000)
- Veneenrakennusteollisuus (1000)
- Harja- ja sivellinalat (100)

Paperiliitto:
- Pahvin- ja paperinjalostajat (1200)
- Huhtamäki Consumer Goods Oyj (400)

PAM:
- Bingoala (400)

Sähköliitto:
- Kemian- ja kumiteollisuus (120)
- Rakennustuoteteollisuus (80)
- Kemia- ja kumiteollisuus (500)
- Tekstiili- ja vaatetusteollisuus (40)
- Lasikeraaminen teollisuus (80)

Merimies-Unioni:
- Ulkomaanliikenteen matkustaja-alukset (1155)
- Ulkomaanliikenteen rahtialukset (kansi- ja konemiehistö sekä taloushenkilökunta) (3710)
- Ulkomaanliikenteen pientonnisto (125)
- Arctia Shipping Oy:n erikoisalukset (176)
- Kotimaan matkustaja-alusliikenne (2000)
- Suomen Lauttaliikenne Oy:n lautta-alukset (36)
- Suomen Lauttaliikenne Oy:n lossit (60)
- FL Port Services Oy:n satamavalvojat (20)
- Terminaalityöntekijät (187)
- Ahvenanmaan maakuntahallituksen lautat (70)

Suomen Muusikkojen Liitto:
- Kaupunginorkesterit, vakituiset (750)
- Kaupunginorkesterit, avustajat
- Vantaan viihdeorkesteri (14)
- Ei-kunnallisten teattereiden kuukausipalkkaiset ja tilapäiset teatterimuusikot (200)

TEAM:
- Kemian perusteollisuus (3300)
- Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus (7400)
- Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus (1700)
- Kumiteollisuus (1180)
- Tekstiili- ja vaatetusteollisuus (4560)
- Tekstiiliteollisuuden laitosmiehet (40)
- Tekstiilihuoltoala (1380)
- Lasikeraaminen teollisuus (3100)
- Iittala Group (400)
- Kenkä- ja nahkateollisuus (1150)
- Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala (1650)
- Autonrengasala (1500)

Rakennusliitto:
- Rakennusala (60 000)
- Talotekniikan LVI-toimiala (5 000)
- Vedeneristysala (1 000)
- Asfalttiala (1 600)
- Maalausala (9 000)
- Maa- ja vesirakennus (6 000)
- Maarakennus (700)
- Lattianpäällystysala (1 000)
- Rakennustuoteteollisuus (7 000)

Maaliskuu 2014

31.3. Päättyviä työehtosopimuksia

SEL:
- Leipomot (6500)
- Elintarvikealat (8000)
- Meijerityöntekijät (4000)
- Liha-ala (9000)
- Panimot ja virvoitusjuomatehtaat (1800)

JHL:
- Valtiosektori (JHL:läisiä 12 500)
- Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus (JHL:läisiä 2800)
- PALTA:n LTY-sopimusala (JHL:läisiä 4 000)
- Yksityinen opetusala (JHL:läisiä 3 500)
- Palvelulaitosten Työnantajayhdistys PTY (JHL:läisiä 4 500)
- Yliopistot (JHL:läisiä 1 500)
- Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (JHL:läisiä 450)
- Urheilujärjestöt (900)
- Seure Oy (JHL:läisiä n. 200)
- Infra-alan toimihenkilöt (700)
- Infra-alan työntekijät (600)
- Korjaamoala (550)
- Liikenneturva (55)
- Rengonharjusäätiö (22)
- Certia Oyj (150)
- Testaus- ja laboratorioala (800)
- Helsingin Bussiliikenne Oy (1 100)
- Kansanedustajien avustajat (180)

Sähköliitto:
- Elintarviketeollisuus (80)
- Raha-automaattien huoltoala (150)

Veturimiesten liitto:
- Rautatieliikenteen veturimiestehtävät (1800)

PAM:
- Huvi-, teema- ja elämyspuistot (800)
- Suomen kansallisoopperan päivätekniikka, tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit (128)
- Raha-automaattiyhdistys (1500)

Merimies-Unioni:
- Väylänhoitohenkilöstö (60)

Suomen Muusikkojen Liitto:
- Suomen Kansallisoopperan taiteelliset ja muut ryhmät (560)

AKT:
- Matkatoimistot (4 000)

Huhtikuu 2014

30.4. Päättyviä työehtosopimuksia

JHL:
- Työkeskukset ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneet työkeskukset

Rautatievirkamiesliitto:
- Asiakaspalvelu, liikenteenhoito ja -ohjaus sekä hallinnolliset ja muut toimistotehtävät (1700)
- Tutkimus-, suunnittelu- ja hallinnollisissa tehtävissä olevat korkeakoulututkinnon suorittaneet toimihenkilöt (45)

Raideammattilaisten yhteisjärjestö:
- Rautatieala (5700)

Paperiliitto:
- Paperiteollisuus (15000)
- Paccor Finland

PAM:
- Kaupan alat (200000)
- Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - työntekijät (62000)
- Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut - esimehet (8000)
- Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunta (250)
- Elokuvateatterit (500)
- Erityisteollisuus (350)
- Kopio- ja tulostustusala (600)
- Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto (500)
- Kuvanvalmistamot (500)
- Alko Oy:n myymälätyöntekijät (1 500)
- Urkurakentamo Martti Porthan Oy (7)

KEY:
- Kaupan esimiehet (2000)

AKT:
- Kaupan automiehet (900)
- Liikenneopetusala (400)
- Elintarvikealan automiehet (600)

Sähköliitto:
- Paperi- ja puumassateollisuus (990)

Suomen Muusikkojen Liitto:
- Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevat muusikot, laulajat ja kapellimestarit

Toukokuu 2014

31.5. Päättyviä työehtosopimuksia

JHL:
- Henkilökohtaiset avustajat (2700)

PAM:
- Apteekit (3 000)
- Puhelinpalvelut ja yhteyskeskukset (8000)
- Vartiointiala (8000)

Heinäkuu 2014

31.7. Päättyviä työehtosopimuksia

Teme:
- Tanssinopettajat (200-300, neuvottelut käynnissä)
- Tikkurilan teatteri

Syyskuu 2014

30.9. Päättyviä työehtosopimuksia

Sähköliitto ja JHL:
- Energia-, ICT- ja verkostoala (9000)

JHL:
- Energia-alan toimihenkilöt (1300)

Sähköliitto:
- Huolto- ja kunnossapitoala (100)
- Puolustusministeriön sähköasentajat (120)
- Sähköistysala (4300)
- Talotekniikan sähköasentajat (5500)

TEAM:
- Kirjatyöntekijät (7 000)
- Viestintäalan toimihenkilöt (2 000)- Jakajat (2500)

Suomen Muusikkojen Liitto:
- Ravintolamuusikot

Joulukuu 2014

31.12. Päättyviä työehtosopimuksia

Puuliitto:
- Turvetuotantoala (500)

Maaliskuu 2015

31.3. Päättyviä työehtosopimuksia

Puuliitto:
- Puusepänteollisuus (12 000)
- Turveteollisuus (200)

Maaliskuu 2016

Teme:
- Tanssinopettajat (500)

Neuvottelutilanne ei tiedossa

Helmikuu 2010

28.2. päättyneet työehtosopimukset
- AKT: Viking Line Marketing
- Merimies-Unioni: Suomenlinnan liikenne

Maaliskuu 2010

31.3. päättyneet työehtosopimukset
- PAM: Loomis Suomi Oy

Huhtikuu 2010

30.4. päättyneet työehtosopimukset
- Metalliliitto: Tietoala
- Rautatievirkamiesliitto: Transpoint
- AKT: Yleisradion automiehet
- Teme: Tikkurilan Teatteri
- TEAM: Sanoma Entertainment, Sanoma Television ja Suomen Urheilutelevisio

Syyskuu 2010

30.9. Päättyneet työehtosopimukset
- PAM: Pelika net Oy

Maaliskuu 2011

31.3. Päättyneet työehtosopimukset
- PAM: Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy (11)

Joulukuu 2011

31.12. Päättyneet työehtosopimukset
- JHL: Keva (370)
- Suomen Muusikkojen Liitto: Palvelulaitoksen työnantajayhdistyksen jäsenyhteisöjen palveluksessa olevat kuukausipalkkaiset ja tilapäiset muusikot, UMO-säätiön palveluksessa olevat kuukausipalkkaiset muusikot

Helmikuu 2012

29.2. Päättyneet työehtosopimukset
- Merimies-Unioni: Rasila: rannikko- ja sisävesiliikenne, Kunnallinen työmarkkinalaitos: satamajäänmurtajat + matkailujäänmurtaja Sampo

Huhtikuu 2012

30.4. Päättyneet työehtosopimukset
- AKT: Graafisen teollisuuden automiehet (450)